Distributions agents of Hoa Phat refrigeration nationwide

To find your nearest dealer, you can scroll down and click your province

Lục Yên

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Tiến Oanh Lục Yên - Yên Bái 0989 112 314
Cửa hàng Điện Máy Hưng Huế Lục Yên- Yên Bái 0986 194 131
Cửa hàng Điện Máy Bách Khoa Lục Yên- Yên Bái 0987718136
Cửa hàng Điện Máy Toàn Nguyệt Sơn Trung, Mai Sơn, Lục Yên 0972298151
Cửa hàng Điện Máy Quang Huy Lục Yên- Yên Bái 0984240537

Mù Cang Chải

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Minh Sử Mù Cang Chải 0912231974

Nghĩa Lộ

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Hiền Thiện Nghĩa Lộ - Yên Bái 0986 071 246
Cửa hàng Điện Máy Hoàng Trình 1 Tổ 8 Phường Trung Tâm - TX Nghĩa Lộ 0169 860 1595
Cửa hàng Điện Máy Thuận Loan Tổ 8 Phường Trung Tâm - TX Nghĩa Lộ 01239462256
Cửa hàng Điện Máy Huấn Tuyết P Trung Tâm, TX Nghĩa Lộ 0983870748
Cửa hàng Điện Máy Hoàng Trình 2 Nghĩa Lộ - Yên Bái 01698601595

Tp Yên Bái

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Toàn Anh 3 Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái 0987032698
Cửa hàng Điện Máy Bình Tuyết Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái 01275857069
Cửa hàng Điện Máy Lạc Phương Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái 0944968999
Cửa hàng Điện Máy Tiến Dũng Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái 0912258789
Cửa hàng Điện Máy Biên Thoa Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái 0912848445
Cửa hàng Điện Máy Châu Vân Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái 0986481188

Trấn Yên

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Khoa Vấn Trấn Yên - Yên Bái 0979909788
Cửa hàng Điện Máy Hải Trinh Cổ Phúc, Trấn Yên, Yên Bái 0979850373

Tú Lệ

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Sự Hòa Tú lệ, Yên Bái 0964589317
Cửa hàng Điện Máy Giáo Nhung Tú Lệ, Yên Bái 0986223311

Văn Chấn

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Quynh Quý Văn Chấn - Yên Bái 0983190399
Cửa hàng Điện Máy Toàn Mai Văn Chấn- Yên Bái 0972719654
Cửa hàng Điện Máy Thanh Vân Cửa Nhì - Sơn Thịnh - Văn Chấn 0982274606
Cửa hàng Điện Máy Hải Hương Tổ 1 TT Nông Trường - Liên Sơn - Văn Chấn 0912195946
Cửa hàng Điện Máy Quốc bảo Văn Chấn- Yên Bái 01624919039
Cửa hàng Điện Máy Quynh Qúy 2 Văn Chấn- yên Bái 0912828755
Cửa hàng Điện Máy Tuấn Nhàn Đông Mường, Cát Thịnh, Văn Chấn 0979852228
Cửa hàng Điện Máy Tuấn Lâm Văn Chấn - Yên Bái 0969313132
Cửa hàng Điện Máy Tâm Hạnh Văn Chấn- Yên Bái 01688 330 766
Cửa hàng Điện Máy Dũng Huệ Phố 1 Đông Khê - Văn Chấn 01687139711

Văn Yên

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Dân Hiền Mậu A- Yên Bái 0972079506
Cửa hàng Điện Máy Tiến Nghị số nhà 248 tổ 3 khu 2 mậu A - Văn Yên - Yên Bái 0975209638
Cửa hàng Điện Máy Thịnh Ngân Phố Trái Hút - Văn Yên - Yên Bái 0988982238
Cửa hàng Điện Máy Huy Xuyến thôn Trung tâm xã An Thịnh, Văn yên, Yên Bái 0983582225
Cửa hàng Điện Máy Trường Thọ 2 Văn Yên - Yên Bái 0912166527
Cửa hàng Điện Máy Tân Hà Đông Cuông - Văn Yên - Yên Bái 0988290999
Cửa hàng Điện Máy Đàm Quynh Thôn Trung Tâm, Đông Cuông, Văn Yên 0983195797

Yên Bình

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Định Tiến Thôn Quyên, Xã Vũ Linh, Yên Bình 01674487762
Cửa hàng Điện Máy Chính Thủy Cảm Nhân, Yên Bình, Yên Bái 0966377365
Cửa hàng Điện Máy Vân Giang Yên Thành, Yên Bình, Yên Bái 0983803089
Cửa hàng Điện Máy Trường Thọ Yên Bình, Yên Bái 0912166527
Cửa hàng Điện Máy Sáng Hoa Yên Bình, Yên Bái 0944297698
Corporate Website
Text Mail
Text Link Messenger
Về đầu trang
1