Distributions agents of Hoa Phat refrigeration nationwide

To find your nearest dealer, you can scroll down and click your province

Bình Xuyên

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Đức Loan Khu 1, TT Hương Canh 0942868393
Cửa hàng Điện Máy Sơn Thủy TT Gia Khánh, Bình Xuyên 0979751166
Cửa hàng Điện Máy Ngọc Hanh Hương Canh, Bình Xuyên 00948 353 492
Cửa hàng Điện Máy Đường Hoa Khu 1, TT Hương Canh, Bình Xuyên 0912791946

Lập Thạch

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Thắng Hà Khu 11 Tân Chiều - Lập Thạch 0984195456
Cửa hàng Điện Máy Toàn Cúc Khu 11 Tân Chiều - Lập Thạch 0972637198
Cửa hàng Điện Máy Đông Phương TT Hoa Sơn, Lập Thạch 0978912636
Cửa hàng Điện Máy Xuân Tuấn Chợ Thổ Tang, Lập Thạch 0973938858
Cửa hàng Điện Máy Thịnh Thùy Khu 1 - Câu Trang -Bắc Bình - Lập Thạch 0985894099
Cửa hàng Điện Máy Bảy Năng Tân Chiều - Lập Thạch 0983930236
Cửa hàng Điện Máy Nguyễn Giang Phú Thượng, Thị Trấn Lập Thạch 0973595177
Cửa hàng Điện Máy Sơn Lợi Tân Chiều - Lập Thạch 0912049440
Cửa hàng Điện Máy Thịnh Thùy Bắc Bình- Lập Thạch 0985894099

Phúc Yên

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Thanh Lân 28 Trần Hưng Đạo - Phúc Yên 0916023548

Sông Lô

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Xuân Huân Đoàn Kế, Lãng Công, Huyện Sông Lô 01642228881
Cửa hàng Điện Máy Huy Bốn Lãng Công - Sông Lô 0989338523
Cửa hàng Điện Máy Phương Nam Xã Lãng Công, Huyện Sông Lô 0975513586
Cửa hàng Điện Máy Bình Lịch Lãng Công, Huyện Sông Lô 0989699944

Tam Dương

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Quỳnh Vân Phố Me - TT Hợp Hòa - Tam Dương 0987054941
Cửa hàng Điện Máy Tiến Xuyên Phố Me, TT Hợp Hòa, Tam Dương 0979467357
Cửa hàng Điện Máy Việt Dung Chợ Vàng, Tam Dương 0977225784

Tam Đảo

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Tân Tiến Thôn Tân Tiến, Xã Đạo Trù, Tam Đảo 0984585556
Cửa hàng Điện Máy Tuấn Đoan Đồi Cao - Hợp Châu - Tam Đảo 0936497199
Cửa hàng Điện Máy Bằng Toàn Thôn Tân Tiến, Xã Đạo Trù, Tam Đảo 0986147933
Cửa hàng Điện Máy Dũng Linh Đồi Cao - Hợp Châu - Tam Đảo 0984969810
Cửa hàng Điện Máy Hiệu Cư Tam Quan Tam Đảo 0968397888

TP Vĩnh Yên

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Phú Song 563 Đường Mê Linh - TP VY 0913284524
Cửa hàng Điện Máy Phú Thiết 103 Ngô Quyền - TP VY 0903466467
Cửa hàng Điện Máy Toàn Anh 506 Hùng Vương - TP VY 0916665688
Cửa hàng Điện Máy Tuấn Liên 52 Ngô Quyền, Vĩnh yên 0989255433
Cửa hàng Điện Máy Bách Khoa Ngã 3, Tam Fương, Vĩnh yên 0965888444
Cửa hàng Điện Máy Sơn Lạc Hùng Vương, Vĩnh Yên 0913544660
Cửa hàng Điện Máy Chất Mai Hùng Vương, Vĩnh Yên 0913654068

Vĩnh Tường

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Toàn Lan Thổ Tang, Vĩnh Tường 0914636341
Cửa hàng Điện Máy Tuấn Tú Phố Tân Hòa TT. Thổ Tang 0984624172
Cửa hàng Điện Máy Duy Mỹ Phố Cổng Sung, Thổ Tang 0982671999
Cửa hàng Điện Máy Huyên Thường Thổ Tang - Vĩnh Tường 0904038032
Cửa hàng Điện Máy Huyên Thường 2 Khu Cầu Hương Thổ Tang - Vĩnh Tường 01693444888
Cửa hàng Điện Máy Sơn Tùng Thổ Tang - Vĩnh Tường 0915013808
Cửa hàng Điện Máy Thao Huế Phố Cổng Sung, Thổ Tang 0986679978
Cửa hàng Điện Máy Xuân Tuấn 2 TT Thổ Tang- Vĩnh Tường 0943757555
Cửa hàng Điện Máy Phong Chinh Tứ Trưng, Vĩnh Tường 0984574752

Yên Lạc

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Hùng Vân Tam Hồng - Yên Lạc 0912209367
Cửa hàng Điện Máy Hảo Quyết TT Yên Lạc 0962319888
Corporate Website
Text Mail
Text Link Messenger
Về đầu trang
1