Distributions agents of Hoa Phat refrigeration nationwide

To find your nearest dealer, you can scroll down and click your province

Chiêm Hóa

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Đức Vĩnh Tổ Luộc 3, TT Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa 0986176999
Cửa hàng Điện Máy Mạnh Hùng Phúc Thịnh, Chiêm Hóa 0974252333
Cửa hàng Điện Máy Mạnh Hùng 2 Phúc Thịnh, Chiêm Hóa 0977982956
Cửa hàng Điện Máy Nguyên Phương TT Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa 0985033169
Cửa hàng Điện Máy Tấn hằng Chiêm Hóa, Tuyên Quang 0914389351
Cửa hàng Điện Máy Yên Tâm Chiêm Hóa, Tuyên Quang 0914686864

Hàm Yên

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Kiếm Núp Km 31 Hàm Yên, Tuyên Quang 0982845125
Cửa hàng Điện Máy Dung Canh Km31, Hàm Yên 0985681865
Cửa hàng Điện Máy Điệp Tâm Km51, Hàm Yên 01685918460
Cửa hàng Điện Máy Thắng hải Phù Lưu, Hàm Yên 0979494876
Cửa hàng Điện Máy Khương Tuyến Hàm Yên 01238459274
Cửa hàng Điện Máy Vinh Quỳnh Hàm Yên 0973440843
Cửa hàng Điện Máy Hải Phượng 1 Hàm Yên 0989989709
Cửa hàng Điện Máy Hải Phượng 2 Bình Xa, Hàm Yên 0916212898

Lâm Bình

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Tấn Huyền Lăng Căn, Lâm Bình 0965693999

Na Hang

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Nhung Lượng TT Na Hàng, Na Hang 0982511667
Cửa hàng Điện Máy Tiến Tuyền Na Hang 0989953588
Cửa hàng Điện Máy Cường Tiều Na Hang 0977508365
Cửa hàng Điện Máy Trường Hằng Na Hang 01685845008
Cửa hàng Điện Máy Nhanh Lự Yên Hoa, Na Hang 01649458957

Sơn Dương

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Quyết Thu TT Sơn Dương 0912678204
Cửa hàng Điện Máy Liên Mão TT Sơn Dương 0988984199
Cửa hàng Điện Máy Minh Tâm Sơn Nam, Sơn Dương 0986998240

TP Tuyên Quang

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Hằng Tới 266 P Hưng Thành, TP Tuyên Quang 0945737373
Cửa hàng Điện Máy Nam Thương Xã Đội Cấn, TP. Tuyên Quang 0912974528
Cửa hàng Điện Máy Tới Hằng 18 tổ 10 phường Tân Quang, TP Tuyên Quang 0945737373
Cửa hàng Điện Máy Vũ Công 174 Bình Thuận, Tổ 25, Tân Quang 0273822009
Cửa hàng Điện Máy Sơn Thuỷ TP Tuyên quang 0977136225
Cửa hàng Điện Máy Thao Nga Km 11 Đội Cấn - TP Tuyên Quang 0912761299
Cửa hàng Điện Máy Đức Phượng Xã Lưỡng Vượng - TP Tuyên Quang 0976873306

Yên Sơn

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Việt Hiên Xóm 11, Xã Kim Phú, Yên Sơn 0915033796
Cửa hàng Điện Máy Chiến Lan Km 12 TQ - Yên Sơn 0916163434
Cửa hàng Điện Máy Chiến Lan 2 Km 12 TQ-HG, Yên Sơn 0916163434
Cửa hàng Điện Máy Đông Hường Km 11 TQ-HG, Yên Sơn 0982327377
Corporate Website
Text Mail
Text Link Messenger
Về đầu trang
1