Distributions agents of Hoa Phat refrigeration nationwide

To find your nearest dealer, you can scroll down and click your province

TP Trà Vinh

Dealer name Address Phone
Trung Tâm ĐM-NT Hùng Phước 20-22 Điện Biên Phủ, Phường 2, Trà Vinh 0909222211

Cầu Ngang

Dealer name Address Phone
Cửa Hàng Điện Máy Mạnh Khóm Mỹ Cẩm A, Cầu Ngang, Trà Vinh 0918024133

Duyên Hải

Dealer name Address Phone
Cửa Hàng Điện Máy Hiểu Cây Da, Ngủ Lạc, Duyên Hải, Trà Vinh 0987447884
Cửa Hàng Điện Máy Hiệp Phát Khóm 1, Phường 2, TX Duyên Hải, Trà Vinh 0913779307
Trung Tâm Điện Máy Lãm Phượng Khóm 1, Phường 1, TX Duyên Hải, Trà Vinh 02946266668

Trà Cú

Dealer name Address Phone
Cửa Hàng Điện Máy Thế Vinh Khóm 3, TT Trà Cú, Trà Vinh 0338199199
Cửa Hàng Điện Máy Tấn Trung Ấp Chợ, Tập Sơn, Trà Cú, Trà Vinh 0907874999

Tam Nông

Dealer name Address Phone
Cửa Hàng Điện Máy Bảo Thùy 147 Bùi Thị Xuân, TT Tràm Chim, Tam Nông, Trà Vinh 0918808889

Cầu Kè

Dealer name Address Phone
Cửa Hàng Điện Máy Liêu Tân K 4, TT Cầu Kè, Trà Vinh 0908270324
Corporate Website
Text Mail
Text Link Messenger
Về đầu trang
1