Distributions agents of Hoa Phat refrigeration nationwide

To find your nearest dealer, you can scroll down and click your province

Hương Thủy

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy 3A 243 Trần Hưng Đạo, Phú Bài, TP Huế 0905445979
Cửa hàng Điện Máy Đức Thắng 929 Nguyễn Tất Thành, Phú Bài, Hương Thủy, Huế 0916482810
Cửa hàng Điện Máy Hoàng Hưng Phan Đăng Lưu, Huế 0935569091

Hương Trà

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Quang Phi Thôn Thuận Điền, Bình Điền, Hương Trà, Huế 0983550370

Phong Điền

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Thành Chi Chợ An Lỗ, H Phong Điền, Huế 0914066689
Cửa hàng Điện Máy Đăng Toàn Chợ An Lỗ, H Phong Điền, Huế 0948955259
Cửa hàng Điện Máy Hữu Cường Sịa, H. Phong Điền, Huế 0971158967
Cửa hàng Điện Máy Tri Thức Trẻ Sịa, H. Phong Điền, Huế 0905485655

Phú Bài

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Bảo Trình 1052 Nguyễn Tất Thành, H. Phú Bài, Huế 0914034929

Phú Lộc

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Quốc Hưng QL1A, TT Phú Lộc, Huế 0914191510
Cửa hàng Điện Máy Quốc Huy Ngã ba La Sơn, Phú Lộc, Huế 01689181052
Cửa hàng Điện Máy Việt Hùng 1072 Nguyễn Tất Thành, H. Phú Lộc, Huế 0905422995
Cửa hàng Điện Máy Huấn Ngân Chợ Lập An, Phú Lộc, Huế 01692520655
Cửa hàng Điện Máy Ngọc Gas Lộc Bổn, Phú Lộc, Huế 0914804810
Cửa hàng Điện Máy Huy Tín Xuân Sơn, Lộc Sơn, Phú Lộc, Huế 0917705865
Cửa hàng Điện Máy Anh Trí 319 Lý Thánh Tông, Chợ Cầu Hai, Huế 0763636562

TP Huế

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Tiến Đạt 82 Nguyễn Hoàng, TP Huế 0914423547
Cửa hàng Điện Máy Quốc Đạt 181 Phan Đăng Lưu, Huế 0905567297
Cửa hàng Điện Máy Thành Đạt 146 Phan Đăng Lưu, Huế 0935416341
Cửa hàng Điện Máy Hồng Lợi Nhật 245 Trần Hưng Đạo, Huế 0916019535
Cửa hàng Điện Máy Hồng Lợi Trí 172 Phan Đăng Lưu, Huế 0914066011
Cửa hàng Điện Máy Hồng Lợi Giáo 183 Phan Đăng Lưu, Huế 02343520479
Cửa hàng Điện Máy Phú Lộc An 165 Phan Đăng Lưu, Huế 0903571119
Cửa hàng Điện Máy Cẩn Hà 145 Phan Đăng Lưu, Huế 0906404544
Cửa hàng Điện Máy Quang Niên 112 Phan Đăng Lưu, Huế 0935599054
Cửa hàng Điện Máy Quang Thúy 68 Phan Đăng Lưu, Huế 0913458096
Cửa hàng Điện Máy Lộc Lợi 24 Mai Thức Loan, Huế 0945206556
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG VŨ 25 Bà Triệu, Huế 0934855444
Cửa hàng Điện Máy Toàn Thủy 54 Phan Đăng Lưu, Huế 0905638489
Cửa hàng Điện Máy Hồng Lợi Trí 29 Phan Đăng Lưu, Huế 0914066011
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VIỆT TUẤN 87 Phan Đăng Lưu, Huế 0935624555
Cửa hàng Điện Máy Nhi Anh TP Huế 0914230996
Corporate Website
Text Mail
Text Link Messenger
Về đầu trang
1