Distributions agents of Hoa Phat refrigeration nationwide

To find your nearest dealer, you can scroll down and click your province

TP Thanh Hóa

Dealer name Address Phone
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA SÔNG ĐÀ Lô CC4,KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ 0914614568
Cửa hàng Điện Máy Huy Hoàng 91 Phố Môi-Quảng Tâm 0978371347
Công Ty Sơn Nga Nguyễn Trãi - Tân Sơn 0987485123
Công ty Hải Dung 98 - Nguyễn Trãi - Tân Sơn 0912162911
Cửa hàng Điện Máy Quang Trung KCN Tây Bắc Ga, P. Đông Thọ 0912498810
Công ty Hà Tâm 43 - Nguyễn Trãi- Ba Đình 0976800838
Công ty Thanh Trung 196 - Lê Hoàn - TP Thanh Hóa 0912395265
Công ty Oanh Hóa 116 - Cao Thắng - Lam Sơn 0936288669
Cửa hàng Điện Máy Ngọc Linh TP Thanh Hóa 0237651270
Cửa hàng Điện Máy Vĩnh Xuân KCN Tây Bắc Ga, P. Đông Thọ 0866596938
Cửa hàng Điện Máy Đào Hòa TP Thanh Hóa 0983854450
Cửa hàng Điện Máy Hiền Dũng TP Thanh Hóa 0943931888
Cửa hàng Điện Máy Đức Hiệp Quảng Thành, TP Thanh Hóa 0989099113
Cửa hàng Điện Máy Dũng Thu KCN Tây Bắc Ga, P. Đông Thọ 0989511053
Cửa hàng Điện Máy Toàn Thắng Khu Công Nghiệp Tây Bắc Ga 0911948118
Cửa hàng Điện Máy Đại Dương Bỉm Sơn - Thanh Hoa 0365933029
Cửa hàng Điện Máy Nam Tuyên 41 Nguyễn Huệ, TP Thanh Hóa 0906191996

TP Sầm Sơn

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Hoàng Gia Ngô Quyền - Sầm Sơn 0976474132
Cửa hàng Điện Máy Thức Hương Nguyễn Trãi - Sầm Sơn 0982722676
Cửa hàng Điện Máy Anh Hà Quảng Cư - Sầm Sơn 0982285353
Cửa hàng Điện Máy Tuấn Thành Ngô Quyền - Sầm Sơn 0976673179
Cửa hàng Điện Máy Bách Khoa Nguyễn Du - Sầm Sơn 0915704589
Cửa hàng Điện Máy Trung Thuận Cột Cờ - Nguyễn Du 0904780306
Cửa hàng Điện Máy MAS Lê Hồng Phong - Sầm Sơn 0987051791
Cửa hàng Điện Máy Đoàn Hùng Quang Trung - Sầm Sơn 0904922902

Nga Sơn

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Đức Bồng Nga Liên - Nga Sơn 0962653078
Cửa hàng Điện Máy Thắng Thiết Nga Sơn - Thanh Hóa 0826682629
Cửa hàng Điện Máy Tuấn Lựu Nga Liên - Nga Sơn 0963046548
Cửa hàng Điện Máy Thịnh Mai TT Nga Sơn - Nga Sơn 0787468536
Cửa hàng Điện Máy Tùng Tuyến Nga Thủy - Nga Sơn 0982048234
Cửa hàng Điện Máy Huy Hiếu Nga Vịnh - Nga Sơn 0982555815
Cửa hàng Điện Máy Quang Cảnh Cầu Bá Văn - Nga Sơn 0946936555
Cửa hàng Điện Máy Hiền Hạnh TT Nga Sơn - Nga Sơn 0848037037

Hà Trung

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Hồng Phát TK3 - TT Hà Trung - Hà Trung 0986042675
Cửa hàng Điện Máy Quang Thủy TK3 - TT Hà Trung - Hà Trung 0946125222
Cửa hàng Điện Máy Văn Dũng Hà Lai - Hà Trung 0328588222

Hoằng Hóa

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Trưởng Xoan Hoằng Xuân - Hoằng Hóa 0917868500
Cửa hàng Điện Máy Đăng Thảo Hoằng Phụ - Hoằng Hóa 0988912921
Cửa hàng Điện Máy Bá Thịnh Hoằng Đạo - Hoằng Hóa 0388426234
Cửa hàng Điện Máy Vân Thông Hoằng Ngọc - Hoằng Hóa 0363065227
Cửa hàng Điện Máy Quý Hà Hoằng Đạo - Hoằng Hóa 0815165599
Cửa hàng Điện Máy Hà Xuân TT Bút Sơn - Hoằng Hóa 0987446757
Cửa hàng Điện Máy Vương Bảo SN 15, Phố Trung Sơn, TT Bút Sơn, Hoằng Hóa 0986276789
Cửa hàng Điện Máy Ân Tình Hoàng Lộc - Hoàng Hóa 0948863519
Cửa hàng Điện Máy An Phú Hoằng Hóa - Thanh Hóa 0902371479
Cửa hàng Điện Máy Hải Sinh Hoằng Hóa - Thanh Hóa 0333164668
Cửa hàng Điện Máy Hùng Nga Hoằng Hóa - Thanh Hóa 0948377148

Hậu Lộc

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Sơn Nam Xã Lộc Tân, Hậu Lộc, Thanh Hóa 0373315225
Cửa hàng Điện Máy Tiệp Ngư Minh Lộc - Hậu Lộc 0948327134

Quảng Xương

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Kính Sâm Cầu Cảnh, Quảng Yên, Quảng Xương 0975478050
Cửa hàng Điện Máy Hân Liên Quảng Yên,Quảng Xương 0946663618
Cửa hàng Điện Máy Cường Diện Quang Lợi, Quảng Xương 0373734026
Cửa hàng Điện Máy Tùng Ngân Quảng Phong - Quảng Xương 0975167205
Cửa hàng Điện Máy Hoàng Sơn Quảng Nham - Quảng Xương 0969851586
Cửa hàng Điện Máy Phương Nhị Thôn 4 - Quảng Phúc - Quảng Xương 0989517099
Cửa hàng Điện Máy Chiến Khải Quảng Nham - Quảng Xương 0973592951
Cửa hàng Điện Máy Tuấn Bảo Cầu Chào, Quảng Phong, Quảng Xương 01683534863

Tĩnh Gia

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Công Nga Thôn Tân Hải, Xã Hải Bình, Tĩnh Gia 0981632111
Cửa hàng Điện Máy Hùng Hồng Xã Trúc Lâm - Tĩnh Gia 0912111262
Cửa hàng Điện Máy Thanh Thủy Xuân Lâm - Tĩnh Gia - Thanh Hóa 098769436
Cửa hàng Điện Máy Hùng Phương Tiểu khu 4, Tĩnh Gia 0917394531
Cửa hàng Điện Máy Dân Hiếu Thôn Liên Hải, Xã Hải Thượng, Tĩnh Gia 0919680269
Cửa hàng Điện Máy Toản Tuyết Thôn 1, Lâm Xuân, Tĩnh Gia 01236944966
Cửa hàng Điện Máy Tám Xuyến Cổng chợ Hải Bình, Tĩnh Gia 01646602020
Cửa hàng Điện Máy Hưng Nhàn Thắng Lợi, Hải Châu, Tĩnh Gia 0988121113
Cửa hàng Điện Máy Việt Nhật Xuân Lâm - Tĩnh Gia - Thanh Hóa 0913985626
Cửa hàng Điện Máy Nguyễn Hùng Trung Sơn - Phú Sơn - Tĩnh Gia 0947511866
Cửa hàng Điện Máy Ban Hương Tĩnh Gia - Thanh Hóa 0986818105

Triệu Sơn

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Hùng Xinh Ngã tư Đà, Triệu Sơn 0973200766
Cửa hàng Điện Máy Dân Hiền Chợ Sim, Hợp Thành, Triệu Sơn 0962889678
Cửa hàng Điện Máy Hải Phương Dân Lực, Triệu Sơn 0916833469
Cửa hàng Điện Máy Tiến Lan Thôn 9, Hợp Lý 0968672545
Cửa hàng Điện Máy Toản Dân 302 Phố Giắt - Triệu Sơn 0904040133
Cửa hàng Điện Máy Hồng Loan 28 Phố Thiều - Dân Lý - Triệu Sơn 0373569002
Cửa hàng Điện Máy Hồng Ngọc Tân Ninh - Triệu Sơn 0919563120
Cửa hàng Điện Máy Lân Mai Ngã 4 Giắt - TT Triệu Sơn 0904171767
Cửa hàng Điện Máy Kỳ Mai Thọ Vực - Triệu Sơn 0987396086
Cửa hàng Điện Máy Hoàng Sơn Ngã 3 Thiều - Triệu Sơn 0984722679

Thọ Xuân

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Ngọc Bằng Khu 4, TT Lam Sơn, Thọ Xuân 0988050016
Cửa hàng Điện Máy Minh Đức Khu 3, TT Lam Sơn, Thọ Xuân 0963670826
Cửa hàng Điện Máy Văn Đại Thôn 2, Thọ Lâm, Thọ Xuân 0345829032
Cửa hàng Điện Máy Chung Dung Thọ Hải - Thọ Xuân 0917530589
Cửa hàng Điện Máy Chung Loan Minh Thành 2 - Xuân Bái - Thọ Xuân 0373596240
Cửa hàng Điện Máy Lân Minh Khu 3, TT Lam Sơn, Thọ Xuân 0932251027
Cửa hàng Điện Máy Thanh Hoa Xuân Hưng - Thọ Xuân 0713176594
Cửa hàng Điện Máy Kỳ Hiền Xuân Lập - Thọ Xuân 0978622023
Cửa hàng Điện Máy Mạnh Tuấn Khu 2 - TT Lam Sơn - Thọ Xuân 0904739288
Cửa hàng Điện Máy Quang Trung Xuân Thiên - Thọ Xuân 0977418135

Thường Xuân

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Minh Huyền TT Thường Xuân, Thanh Hóa 0812410666
Cửa hàng Điện Máy Hồng Liên Đường HCM, TT Khe Hạ, Thường Xuân 0963370789
Cửa hàng Điện Máy Phương Hường Khe Hạ - Thường Xuân 0787021483
Cửa hàng Điện Máy Chung Trinh Xuân Lộc -Thường Xuân 0981149608
Cửa hàng Điện Máy Dũng Sâm TK2 TTT Thường Xuân 0982216234
Cửa hàng Điện Máy Cường Mập TK2 TTT Thường Xuân 0932349110

Nông Cống

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Sơn Hương Lam Sơn, TT Nông Cống 0912 653 869
Cửa hàng Điện Máy Thành Đào 689 Lam Sơn - TK Đông Hoà - Nông Cống 0914999689
Cửa hàng Điện Máy Vinh Nguyệt Vạn Thắng, Nông Cống 0912478338
Cửa hàng Điện Máy Chế Thanh Công Minh - TT Nông Cống 0976798062
Cửa hàng Điện Máy Thiện Hoài TT Nông Cống - Thanh Hóa 02373839878
Cửa hàng Điện Máy Hùng Hương 501 Lam Sơn - TT Nông Cống 0912698212
Cửa hàng Điện Máy Lý Hùng Tập Cát 2 - TT Nông Cống 0914697336
Cửa hàng Điện Máy Quang Hòa Vạn Thắng - Nông Cống 0984436295
Cửa hàng Điện Máy Tiếp Thanh Yên Mỹ - Nông Cống 0966356139
Cửa hàng Điện Máy Giáp Hà Công Liêm - Nông Cống 0932375015
Cửa hàng Điện Máy Sinh Tuyết Thăng Thọ - Nông Cống 0978940008
Cửa hàng Điện Máy Dinh Thường TT Nông Cống - Thanh Hóa 0941286386

Như Thanh

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Hoàng Hương TT Bến Sung, Như Thanh 0985393778
Cửa hàng Điện Máy Thành Thúy Số 323, KP 3, TT Bến Sung, Như Thanh 0984798343
Cửa hàng Điện Máy Hoàng Tùng TT Bến Sung, Như Thanh 0966271333

Như Xuân

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Dậu Nguyệt KP1, TT Yên Cát, Như Xuân 0979579122
Cửa hàng Điện Máy Hưng Bảy Khu Phố 1, TT Yên Cát, Như Xuân 0973200766
Cửa hàng Điện Máy Lâm Thanh KP1, TT Yên Cát, Như Xuân 0972202762
Cửa hàng Điện Máy Minh Chiến Bãi Trành - Như Xuân 0369008198
Cửa hàng Điện Máy Quốc Bảo TT Yên Cát - Như Xuân - Thanh Hóa 0982437466

Bá Thước

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Minh Phong Ngã 3 Lâm Sa - Bá Thước - Thanh Hóa 0965597534
Cửa hàng Điện Máy Hòa Cần Điền Lừ - Bá Thước - Thanh Hóa 0979888347
Cửa hàng Điện Máy AZ TT Cành Nàng - Bá Thước 0828883333
Cửa hàng Điện Máy Giang Phương TT Cành Nàng - Bá Thước 0987789373
Cửa hàng Điện Máy Dũng Vinh Điền Lư - Bá Thước 0972699456
Cửa hàng Điện Máy Thường Loan Điền Lư - Bá Thước 0237370435
Cửa hàng Điện Máy Long nghĩa Bá Thước - Thanh Hóa 0963083117
Cửa hàng Điện Máy Phong Chương Bá Lộc - Thiết Ống - Bá Thước 0989330862
Cửa hàng Điện Máy Thủy Cảnh Đồng Tâm - Thiết Ống - Bá Thước 0944521611

Cẩm Thủy

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Cần Cơ Ngã 3 Suối Cá, Chợ Vạc, Cẩm Thành 0967789986
Cửa hàng Điện Máy Hoan Quý 1 Cửa Hà 2, Cẩm Phong, Cẩm Thủy 0346675656
Cửa hàng Điện Máy Hùng Hương Chợ Vạc, Cẩm Thành, Cẩm Thủy 0979690069
Cửa hàng Điện Máy Lâm Yến Dương Huệ, Cẩm Phong, Cẩm Thuỷ 0919047147
Cửa hàng Điện Máy Long Phương Chợ Vạc, Cẩm Thành, Cẩm Thủy 0902212456
Cửa hàng Điện Máy Trung Trực Trung Tâm, Cẩm Bình, Cẩm Thủy 0975188505
Cửa hàng Điện Máy Tuấn Thuận Đường HCM, Đồng Chạ, Cẩm Phong, Cẩm Thủy 0373705705
Cửa hàng Điện Máy Tuyên Thủy Đường HCM, Cẩm Phong, Cẩm Thủy 0386691909
Cửa hàng Điện Máy Thiết Huệ Cẩm Thủy, Thanh Hóa 0914672517

Lang Chánh

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Thảo Hoa Lâm Phú - Lang Chánh 0358520052
Cửa hàng Điện Máy Tuấn Thắng Lang Chánh - Thanh Hóa 0988578797
Cửa hàng Điện Máy Toàn Mai Lang Chánh - Thanh Hóa 0989271789
Cửa hàng Điện Máy Linh Hoàng Lang Chánh - Thanh Hóa 0976770959

Mường Lát

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Nghệ Hằng TT Mường Lát, Thanh Hóa 0975173044
Cửa hàng Điện Máy Chiến Phương Pù Nhi - Mường Lát 0393492049
Cửa hàng Điện Máy Thảo Yến TT Mường Lát, Thanh Hóa 0964044688
Cửa hàng Điện Máy Cường Phương Tén Tằn - Mường Lát 0912454487
Cửa hàng Điện Máy Đỗ Đình Thi Nao tao - Pù Nhi - Mường Lát 0987749846

Ngọc Lặc

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Thanh Thể Phố 1, Quang Trung, Ngọc Lặc 0986384388
Cửa hàng Điện Máy Tâm Hiền Phố 1, Quang Trung, Ngọc Lặc 0986964033
Cửa hàng Điện Máy Cúc Quốc TT Ngọc Lặc, Thanh Hóa 0982871344
Cửa hàng Điện Máy Anh Dũng Phố 3, Ngọc Lặc, Thanh Hóa 0949161224
Cửa hàng Điện Máy Chiến Hiền Phố 3, Ngọc Lặc, Thanh Hóa 0915244893
Cửa hàng Điện Máy Hoàng Long Sông Âm - Ngọc Lặc 0976242033
Cửa hàng Điện Máy Quang Vân Kiên Thọ - Ngọc lặc 0977777651
Cửa hàng Điện Máy Nghĩa Vân Kiên Thọ - Ngọc lặc 0977140336

Thạch Thành

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Thực Thảo 251 Khu 5, TT Kim Tân, Thạch Thành 0988330033
Cửa hàng Điện Máy Minh Tâm Thạch Tân, Thạch Thành 0987485123

Thiệu Hóa

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Mến - Hiệu - Diệp Ngà 3 Chè, Thiệu Đô, Thiệu Hóa 0976673179
Cửa hàng Điện Máy Dũng Thiệu TK 12, TT Vạn Hà, Thiệu Hóa 090320 345
Cửa hàng Điện Máy Tiến Oanh Cầu Kè, Xã Thiệu Toán, Thiệu Hoá 0988355 399
Cửa hàng Điện Máy Chuơng Hằng Tiểu Khu 7, TT Vạn Hà, Thiệu Hóa 0913985626
Cửa hàng Điện Máy Thành Công TT Vạn Hà, Thiệu Hóa 0978379973
Cửa hàng Điện Máy Minh Lan TK4 - TT Vạn Hà - Thiệu Hóa 0915245520
Cửa hàng Điện Máy Huy Hoàng Thiệu Long - Thiệu Hóa 0947773153
Cửa hàng Điện Máy Tuấn Nhạn Thiệu Yên - Thiệu Hóa 0378793127
Cửa hàng Điện Máy Huy Tâm Số 117, Khu 1, TT Vĩnh Lộc 0373870163
Cửa hàng Điện Máy Hà Khánh 119, Khu 1, TT Vĩnh Lộc 0373375129
Cửa hàng Điện Máy Trịnh Văn Tâm Vĩnh An - Vĩnh Lộc 0944834074

Yên Định

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Trường Hường TT Quán Lào, Yên Định 0916005532
Cửa hàng Điện Máy Khánh Thắm Phố kiểu, Yên Trường 0919710118
Cửa hàng Điện Máy Thuyết Hải Phố kiểu, Yên Định, Yên Trường 0945676989
Cửa hàng Điện Máy Mai Linh 1 Phố kiểu, Yên Trường 0976939253
Cửa hàng Điện Máy Xuân Viện Quý Lộc - Yên Định 0945801051
Cửa hàng Điện Máy Sơn Sim Phố kiểu, Yên Định, Yên Trường 0373843068
Cửa hàng Điện Máy Tiến Hương Phố kiểu, Yên Định, Yên Trường 0903239752
Cửa hàng Điện Máy Cương Thương Phố Kiểu, Yên Trường, Yên Định 0915469146
Cửa hàng Điện Máy Huy Khôi Khu 4, TT Quán Lào, Yên Định 0373604278
Cửa hàng Điện Máy Huyền Phương Khu 4, TT Quán Lào, Yên Định 0373 604 399
Cửa hàng Điện Máy Tinh Thảo TT Quán Lào, Yên Định 0915245520
Cửa hàng Điện Máy Phương Hường Quán Lào - Yên Định 0978767949
Cửa hàng Điện Máy Mai Linh 2 TT Thống Nhất - Yên Định 0393180189
Cửa hàng Điện Máy Hiếu Ánh Ngọc Quán Lào - Yên định 0946453822

Quan Hóa

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Thoa Thủy TT Quan Hóa, Thanh Hóa 0979889499
Cửa hàng Điện Máy Duy Thể TT Quan Hóa, Thanh Hóa 0961213238
Cửa hàng Điện Máy Ngọc Thiết TT Quan Hóa, Thanh Hóa 0358888677
Cửa hàng Điện Máy Thành Luân TT Quan Hóa, Thanh Hóa 0347038282
Cửa hàng Điện Máy Đỗ Đình Thảo Hiền Kiệt - Quan Hóa 0989135451
Cửa hàng Điện Máy Thư Quỳnh Quan Hóa - Thanh Hóa 0753896646

Quan Sơn

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Điệp Lan Km 35 - TT Quan Sơn 0396962448
Cửa hàng Điện Máy Lập Thảo Km 22 - TT Quan Sơn 0972678611
Cửa hàng Điện Máy Tuấn Tươi Km 25 Quan Sơn, Thanh Hóa 0384768689
Cửa hàng Điện Máy Dương Thúy Km 19 Quan Sơn, Thanh Hóa 0914295478
Cửa hàng Điện Máy Mới Chuyền KM19 Quan Sơn - Thanh Hóa 0973297108
Cửa hàng Điện Máy Trường Thanh Quan Sơn - Thanh Hóa 0975200281
Cửa hàng Điện Máy Đỗ Đình Tuấn Km66 Mường Mìn - Quan Sơn 0352242909
Cửa hàng Điện Máy Công Hồi Km66 - Quan Sơn 0395800779
Cửa hàng Điện Máy Lê văn Hạnh Km79 Na Mèo - Quan Sơn 0978107889
Cửa hàng Điện Máy Đỗ Văn Cường Km54 Sơn Điện - Quan Sơn 0966298000
Cửa hàng Điện Máy Lê Văn Thắng Bản Hiết - Sơn Thủy - Quan Sơn 0972640882
Cửa hàng Điện Máy Hạnh Anh Trung Tiến - Quan Sơn 0977351679
Cửa hàng Điện Máy Đỗ Đình Đông Bản Hiềng - Na Mèo - Quan Sơn 01686263964
Cửa hàng Điện Máy Điệp Hiền Xã tam Thanh - Quan Sơn 0948563902
Cửa hàng Điện Máy Toàn Huy Km 61 Xã Sơn Điện - Quan Sơn 0974860111
Cửa hàng Điện Máy Phương Dương Na Mèo - Quan Sơn 0373592592
Cửa hàng Điện Máy Lâm Lai Quan Sơn - Thanh Hóa 0369191975
Cửa hàng Điện Máy Thạo Lợi Sơn Lư - Quan Sơn 0983819224
Cửa hàng Điện Máy Tuân Dương Quan Sơn - Thanh Hóa 0967678918
Cửa hàng Điện Máy Trường Hà Quan Sơn - Thanh Hóa 0969304882
Cửa hàng Điện Máy Huấn Duyên Quan Sơn - Thanh Hóa 0989570301
Cửa hàng Điện Máy Luyến Diệp Quan Sơn - Thanh Hóa 0334332099
Cửa hàng Điện Máy Dũng Thảo Km22 - Quan Sơn 0975583555
Cửa hàng Điện Máy Tới Thủy Km61 Xã Sơn Điện - Quan Sơn 0758423045
Cửa hàng Điện Máy Đỗ Đình Bình Sơn Thủy - Quan Sơn 0326347613
Cửa hàng Điện Máy Lập Văn Km61 - Quan Sơn - Thanh Hóa 0964938999
Cửa hàng Điện Máy Thành Ngân Km61 - Sơn Điện - Quan Sơn 0983016466
Corporate Website
Text Mail
Text Link Messenger
Về đầu trang
1