Distributions agents of Hoa Phat refrigeration nationwide

To find your nearest dealer, you can scroll down and click your province

Đại Từ

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Tuệ Mai Phố Chờ 1, chợ TT Hùng Sơn, Đại Từ 01666310668
Cửa hàng Điện Máy Quyền Rong Hà Thượng, Đại Từ 0989776262

Định Hóa

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Đức Thắng Quán Vuông 2 - Định Hóa - Thái Nguyên 0987876451
Cửa hàng Điện Máy Lâm Hiến Trung Kiên - Chợ Chu - Định Hóa 0973268177
Cửa hàng Điện Máy Tỉnh Hoan Quán Vuông 4, Trung Hội , Định Hóa 0984816853
Cửa hàng Điện Máy Huy Cường Quán Vuông 2, Định Hóa, Thái Nguyên 01688317475
Cửa hàng Điện Máy Phúc Tuyến TT Chợ Chu, Định Hóa, Thái Nguyên 0915640233
Cửa hàng Điện Máy Quyết Ất TT Chợ Chu, Định Hóa, Thái Nguyên 0985290797
Cửa hàng Điện Máy Huy Liêm TT Chợ Chu, Định Hóa, Thái Nguyên 0972541666

Đồng Hỷ

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Sử Mai Xóm Láng Hoả, Văn Hán, Đồng Hỷ, Thái Nguyên 01274543389

Phổ Yên

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Hải Hiền 352 Phạm Văn Đồng, Ba Hàng, Quán Vã, Phổ Yên 01687099410
Cửa hàng Điện Máy Hải Lan Số 599,k Tổ 4, TT Ba Hàng, Phổ Yên 0984702888
Cửa hàng Điện Máy Quang Vân Sơn Trung - Bắc Sơn - Phổ Yên 0985 710187
Cửa hàng Điện Máy Trung Xuân 1 TT Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên 0988717697
Cửa hàng Điện Máy Trung Xuân 2 TT Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên 0988717697
Cửa hàng Điện Máy Thắng Huệ Tân Hương - Phổ Yên - Thái Nguyên 0946072452
Cửa hàng Điện Máy Doanh Tuyến TT Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên 01685476477

Phú Bình

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Cơ Hoa Tổ 1, TT Hương Sơn, Phú Bình 0984287446
Cửa hàng Điện Máy Trường Thùy Ngã 4, Chợ Đồn, Kha Sơn, Phú Bình 0975508128
Cửa hàng Điện Máy Dương Nhung TT Hương Sơn- Phú Bình 0915460222

Phú Lương

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Thanh Bình Sơn Cẩm - Phú Lương - Thái Nguyên 0915644223
Cửa hàng Điện Máy Quảng Mai Xóm 6, Sơn Cẩm, Phú Lương 0963032055
Cửa hàng Điện Máy Cương Hòa Giang Tiên, Phú Lương, Thái Nguyên 0988188866
Cửa hàng Điện Máy Mạnh Hà Chợ Chè, Mỹ Khánh, Phấn Mễ, Phú Lương, Thái Nguyên 0983589767
Cửa hàng Điện Máy Đô Mười Yên Đổ- Phú Lương 0986934616
Cửa hàng Điện Máy Khánh Hoa Giang Tiên, Phú Lương, Thái Nguyên 0916121314
Cửa hàng Điện Máy Chung Hương TT Đu, Phú Lương, Thái Nguyên 0978549995

Sông Công

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Trung Tâm Tổ 4A, Phố Cò, Sông Công 0978950832
Cửa hàng Điện Máy Tân Thủy Số 90, Tổ 10, Phường Thắng Lợi, TX Sông Công 0978666288

TP Thái Nguyên

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Cam Thủy Số 4291 đường CMT8, TP Thái Nguyên 0912161842
Cửa hàng Điện Máy Nguyễn Hùng 523 Đường CMT8, TP Thái Nguyên 0914996516
Cửa hàng Điện Máy Dũng Thành Cách Mạng Tháng Tám, TP Thái Nguyên 0989955388
Cửa hàng Điện Máy Sơn Hạnh Số 69, Tổ 10 Trung Thành Gang Thép, TP Thái Nguyên 0912901693
Cửa hàng Điện Máy Huy Hiền 65 Gang Thép, TP Thái Nguyên 0913072737
Cửa hàng Điện Máy Bình Minh Đường Cách Mạng Tháng Tám, TP Thái Nguyên 0913362835
Cửa hàng Điện Máy Huyền Vân Số 117 Đường Cách mạng Tháng 8 - Trưng Vương - TP Thái Nguyên 0913386171
Cửa hàng Điện Máy Quang Hương 514/1 Đường CM Tháng 8 - TP Thái Nguyên 0912454569
Cửa hàng Điện Máy Việt Cường 304 Đường CMT 8 - TP Thái Nguyên 0913589722
Cửa hàng Điện Máy Toản Loan 71 đường Gang Thép, Trung Thành, TP Thái Nguyên 0912 007 009
Cửa hàng Điện Máy Quang Thái 252 A - Đường CMT 8 - TP Thái Nguyên 0947020007
Cửa hàng Điện Máy Sơn Linh Số 9 Tổ 10, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên 0977979888

Võ Nhai

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Hoàn Mùi TT Đình Cả, Võ Nhai, Thái Nguyên 0979827419
Corporate Website
Text Mail
Text Link Messenger
Về đầu trang
1