Distributions agents of Hoa Phat refrigeration nationwide

To find your nearest dealer, you can scroll down and click your province

Mộc Châu

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Điền Uyên TT Mộc Châu, Sơn La 0913378378
Cửa hàng Điện Máy Trọng Loan TK10, Thị trấn Mộc Châu, Sơn La 01278868999
Cửa hàng Điện Máy Liêm Thủy Km 70, TT Nông Trường, Mộc Châu 0912 158 366
Cửa hàng Điện Máy Thắng Thủy Tiểu khu Khí Tượng, TTNT Mộc Châu 0919961158
Cửa hàng Điện Máy Liêm Tân TK7 TT Mộc Châu 0912 066 799
Cửa hàng Điện Máy Điển Uyên TK8 TT Mộc Châu 0223 868061
Cửa hàng Điện Máy Lâm Liêm Km 70, TT Nông Trường, Mộc Châu 0982 495 965

Yên Châu

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Mạnh Tuân TK1 - TT Yên Châu 0987 15 0000

Mai Sơn

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Biển Giang TK Tiền Phong 1, Hát Lót, Mai Sơn 0986 248 108
Cửa hàng Điện Máy Tuyến Luyện 250 TK4 - TT Hát Lót - Mai Sơn 0912 587 144
Cửa hàng Điện Máy Tuyển Hương TK4 - TT Hát Lót - Mai Sơn 0915 143 790
Cửa hàng Điện Máy Minh Hiền TK4 - TT Hát Lót - Mai Sơn 0169 660 9559
Cửa hàng Điện Máy Tuân Thinh TK2 - Cò Nòi - Mai Sơn 0983 401 048
Cửa hàng Điện Máy Anh Khôi TK2 Cò Nòi - Mai Sơn 0968 868 169
Cửa hàng Điện Máy Khương Hiền 246 Chợ Trung Tâm - TT Hát Lót - Mai Sơn 0223 501016
Cửa hàng Điện Máy Hiền Hằng Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La 0912947808

TP Sơn La

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Đại Nam Số 389, Tổ 12, Phường Chiềng Lề, TP Sơn La 0913252209
Cửa hàng Điện Máy Hà Liên Tổ 2, Phường Chiềng Lề, TP Sơn La 0932227174
Cửa hàng Điện Máy Việt Hạt 393 Chu Văn Thịnh, TP Sơn La 0223857888
Cửa hàng Điện Máy Thạch Huệ TK 2 Chiềng Sinh - TP Sơn La 0988 026 438
Cửa hàng Điện Máy Xuân Thái 697 Lê Duẩn - Chiềng Sinh - TP Sơn La 0979383239
Cửa hàng Điện Máy Quang Thắng 46 Nguyễn Lương Bằng - TP Sơn La 0977 239 125
Cửa hàng Điện Máy Hinh Mai Ngã 4 Cầu Trắng - TP Sơn La 0913 252 244
Cửa hàng Điện Máy Kiêm Hoan 186 Chu Văn Thịnh - TP Sơn La 0912 416 657

Thuận Châu

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Vân Anh 1966 Tiểu khu 17, Thị Trấn Thuận Châu 0223848957
Cửa hàng Điện Máy Hùng Lan TK3 Tông Lạnh - Thuận Châu 0987 169 195
Cửa hàng Điện Máy Lê Hải TK3 Tông Lạnh - Thuận Châu 0987 169 195
Cửa hàng Điện Máy Khâm Hiên TK3 - TT Thuận Châu -Thuận Châu 0976 372 956
Cửa hàng Điện Máy Toàn Nhàn TK4 Tông Lệnh, Thuận Châu , Sơn La 0943495478
Cửa hàng Điện Máy Minh Trịnh TK1 - TT Yên Châu 0989 271 271

Sông Mã

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Thủy Quýnh Tổ 9, TT Sông Mã 0960 659 966
Cửa hàng Điện Máy Tú Hiền Chường Khương - Sông Mã 0982 839 228
Cửa hàng Điện Máy Kiên Nga Mường Nầm , Sông Mã, Sơn La 0987818776
Cửa hàng Điện Máy Khâm Hiền TK3, Thị Trấn Thuận Châu 0886995699

Phù Yên

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Đức Dương Thị Trấn Phù Yên, Sơn La 0983541565
Cửa hàng Điện Máy Hà Anh Thị trấn Phù Yên, Sơn La 0973108999
Cửa hàng Điện Máy Chiến Lý Ngã 3 Mường Cơi - Phù Yên - Sơn La 0976708169
Cửa hàng Điện Máy Mạnh Yên Phù Yên, Sơn La 0986151190
Cửa hàng Điện Máy Đức Dương Phù Yên, Sơn La 0983541565
Cửa hàng Điện Máy Phan Khang Phù Yên - Sơn La 0981110996

Mường La

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Trường Thọ N3 Bản Giàn - Mường Bú - Mường La 01672 100 891
Cửa hàng Điện Máy Toán Hạnh TK 2 Mường La, Sơn La 0987 188 797
Corporate Website
Text Mail
Text Link Messenger
Về đầu trang
1