Distributions agents of Hoa Phat refrigeration nationwide

To find your nearest dealer, you can scroll down and click your province

Đông Hà

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Hằng Hải 127 Lê Duẩn, Đông Hà, Quảng Trị 0944077909
Cửa hàng Điện Máy Khánh Hòa 51 Lê Duẩn, Đông Hà, Quảng Trị 0903583365
Cửa hàng Điện Máy Thăng Bình 37 Hùng Vương, Đông Hùng, Quảng Trị 0935866919
Cửa hàng Điện Máy Thanh Long 105 Hùng Vương, P5, Đông Hà, Quảng Trị 0903570495
Cửa hàng Điện Máy Kim Nguyên 07 Trần Hưng Đao, Đông Hà, Quảng Trị 0914222370

Gio Linh

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Hoàng Triều Gio Linh, Quảng Trị 0905207287
Cửa hàng Điện Máy Quý Vi Quốc Lộ 1A, Gio Linh, Quảng Trị 01215665325

Hải Lăng

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy LIFE COM Đường 3/2, Hải Lăng, Quảng Trị 0932523555
Cửa hàng Điện Máy Thành Hiệp Chợ Diẽn Sanh, Hải Thọ, Hải Lăng, Quảng Trị 0935177919

Lao Bảo

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Xuân Cường Lao Bảo, Quảng Trị 0914042034

TX Quảng Trị

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Gia Lâm 1 66 Lê Duẩn, Quảng Trị 0905501403
Cửa hàng Điện Máy Hải Thoại 282 Trần Hưng Đạo, Quảng Trị 0905061180
Cửa hàng Điện Máy Gia Lâm 299 Trần Hưng Đạo, Quảng Trị 0942484777
Cửa hàng Điện Máy Quang Thái 310 Trần Hưng Đạo, Quảng Trị 0917081485
Cửa hàng Điện Máy Hiền Thành 208 Trần Hưng Đạo, Quảng Trị 0975345999

Vĩnh Linh

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Thịnh Oanh TT Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị 01664733401
Cửa hàng Điện Máy Quang Tuyến 102 Trần Phú, Hồ Xá, Quảng Trị 0905570800
Corporate Website
Text Mail
Text Link Messenger
Về đầu trang
1