Distributions agents of Hoa Phat refrigeration nationwide

To find your nearest dealer, you can scroll down and click your province

Ba Tơ

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Duy Linh TT Ba Tơ, Quảng Ngãi 0943585767
Cửa hàng Điện Máy Hữu Tân TT Ba Tơ, Quảng Ngãi 0978077633

Bình Sơn

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Hùng Hồng Dốc Sỏi Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi 0914505796
Cửa hàng Điện Máy Hoàng Vân Dốc Sỏi Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi 0914091735
Cửa hàng Điện Máy Hoàng Lộc Dốc Sỏi Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi 0905632515
Cửa hàng Điện Máy Hòa Phát Huy 313 Phạm Văn Đồng, TT Châu Ổ, Bình Sơn, Quảng Ngãi 0914043146
Cửa hàng Điện Máy Thịnh Phát 110 Nguyễn Tư Tân, TT Châu Ổ, Bình Sơn, Quảng Ngãi 0914722376
Cửa hàng Điện Máy Hiệp Diễm 163 Nguyên Tư Tân, TT Châu Ổ, Bình Sơn, Quảng Ngãi 0914101731
Cửa hàng Điện Máy Phú Quý Thôn An Lộc, Bình Trị, Bình Sơn, Quảng Ngãi 0898175569
Cửa hàng Điện Máy Thành Bình Trị, Bình Sơn, Quảng Ngãi 037464986
Cửa hàng Điện Máy Phương Oanh Tung An, Bình Thạnh, Bình Sơn, Quảng Ngãi 0966450085
Cửa hàng Điện Máy Hinh 274 Phạm Văn Đồng, Châu Ổ, Bình Sơn, Quảng Ngãi 0988527342
Cửa hàng Điện Máy Lê Thảo 217 Nguyễn Tư Tân, Châu Ổ, Bình Sơn 0905655387

Đức Phổ

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Duy Truyền QL1A, Trà Câu, Đức Phổ, Quảng Ngãi 0982972053
Cửa hàng Điện Máy Tuấn Minh Đức Phổ, Quảng Ngãi 0919558583
Cửa hàng Điện Máy Hiếu Luận 544 Nguyễn Nghiêm, TT Đức Phổ, Quảng Ngãi 0912859034
Cửa hàng Điện Máy Ngọc Bích QL1A, Trà Câu, Đức Phổ, Quảng Ngãi 0905363975

Mộ Đức

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Quang Lợi Đức Nhuận, Mộ Đức, Quảng Ngãi 0914028677
Cửa hàng Điện Máy Khánh Vũ Thôn 3, Đức Nhuận, Mộ Đức, Quảng Ngãi 0919353448
Cửa hàng Điện Máy Đăng Nho Đức Nhuận, Mộ Đức, Quảng Ngãi 0918417680

Nghĩa Hành

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Nga Vinh Hành Minh, Nghĩa Hàng, Quảng Ngãi 01696929046
Cửa hàng Điện Máy Ảnh Hành Minh, Nghĩa Hành, Quãng Ngãi 0935496069

Sơn Hà

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Đảm Sơn Hạ, Sơn Hà, Quảng Ngãi 0986414578
Cửa hàng Điện Máy Vinh Hà Duy Lăng, Sơn Hà, Quảng Ngãi 0945986955

Sơn Tịnh

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Hải Lan Tịnh Bình, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 0984169255
Cửa hàng Điện Máy Thúy Khoa Xuân Hòa, Tịnh Hiệp, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 02553690939
Cửa hàng Điện Máy Hồng Tú Tịnh Sơn, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 0989865777
Cửa hàng Điện Máy Việt Tuyến Tịnh Châu, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 0984421216
Cửa hàng Điện Máy Nhật Lan Tịnh Châu, Sơn Tịnh , Quảng Ngãi 0938792289

TP Quảng Ngãi

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy AIG - Hòa Bình 374 Quang Trung, Quảng Ngãi 0553711366
Cửa hàng Điện Máy Thu Sương 248 Quang Trung, Quảng Ngãi 0553818456
Cửa hàng Điện Máy Quang Thiên 443 Quang Trung, Quảng Ngãi 0914012154
Cửa hàng Điện Máy Huy Vũ Quang Trung, Quảng Ngãi 0913773457 / 0908613252
Cửa hàng Điện Máy Việt Cường Quang Trung, Quảng Ngãi 0919367836
Cửa hàng Điện Máy Minh Quang 436 Quang Trung, Quảng Ngãi 0943744477
Cửa hàng Điện Máy Quốc Tịnh Thôn Kim Thạch, Nghĩa Hà, Quảng Ngãi 0987662451

Tư Nghĩa

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Thành Luyện Nghĩa Thuận , Tư Nghĩa, Quảng Ngãi 01656869162
Cửa hàng Điện Máy Kỳ Long Nghĩa Thuận , Tư Nghĩa, Quảng Ngãi 0905529762
Cửa hàng Điện Máy Thuận Thành Nghĩa Thuận , Tư Nghĩa, Quảng Ngãi 01665574243
Cửa hàng Điện Máy Viễn Đông 110B, Công Vệ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi 01676913494
Corporate Website
Text Mail
Text Link Messenger
Về đầu trang
1