Distributions agents of Hoa Phat refrigeration nationwide

To find your nearest dealer, you can scroll down and click your province

Bắc Trà My

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Thùy Dương 01 Phan Châu Trinh, Bắc Trà My, Quảng Nam 0966507507
Cửa hàng Điện Máy Nguyệt 08 Phan Châu Trinh, Bắc Trà My, Quảng Nam 0905305199

Đại Lộc

Dealer name Address Phone
Nhật Tuấn Khu II, TT Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam 0905990969
Duy Lộc Tân An, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam 0935333111
Xuân Sang Ngã 3, TT Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam 0905171212
Nhật Thạnh Ngã 3, TT Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam 0942020723
Năm Hùng Đại Phú, Đại Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam 0764258367
Thanh Khu II, TT Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam 0913494276
Thanh Hùng TT Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam 0913555205
Dũng Nguyệt Đại Cường, Đại Lộc, Quảng Nam 0982204365

Điện Bàn

Dealer name Address Phone
Cầm Sa 184 Trần Thủ Độ, Điện Bàn, Hội An, Quảng Nam 0906447864
Phan Sỹ Hân Phong Thử, Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam 0905671497
Phan Sỹ Sơn Thôn Phong Thử, Xã Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam 0918192497
Điện Máy Hải 75 Trần Nhân Tông, Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam 0905828360
Vĩnh Tăng 103QL1A, Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam 0905661403
Kim Mã Khối Phố Ngọc Tam, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam 0915551722
Hùng Phượng Chợ Điện Nam Trung, Quảng Nam 0768159482
Cửa hàng Điện Máy Phúc Tiến Khu phố Cẩm Sa, Điện Nam Bắc, Điện Bàn, Quảng Nam 0988009559
Cửa hàng Điện Máy Hoàng Vũ Cầu Mống, Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam 0905311262
Cửa hàng Điện Máy Minh Hương Điện Dương, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam 0905814745
Cửa hàng Điện Máy Hoàng Mạnh Ngân Câu, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam 0905998074
Cửa hàng Điện Máy Cẩm Sa Điện Nam Bắc, Điện Bàn, Quảng Nam 0906447864
Cửa hàng Điện Máy Ánh Sáng 173 Trần Nhân Tông, TT Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam 0905149346
Cửa hàng Điện Máy Thông Trâm 177 Trần Nhân Tông, TT Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam 0905114199
Cửa hàng Điện Máy Tiến Thành Ql 1A, Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam 0945081245

Duy Xuyên

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Chí Trực 187 Điện Biên Phủ, Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam 0905234883
Cửa hàng Điện Máy Phúc Huệ 186 Điện Biên Phủ, Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam 0914470223
Cửa hàng Điện Máy Hồng Lựu TT Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam 0943208090
Cửa hàng Điện Máy Quang Hùng 369 Hùng Vương, TT Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam 0912837484
Điện máy Phước Chiếc La Tháp Tây, Duy Hòa, Duy Xuyên, Quảng Nam 0935929857
Cửa hàng Điện Máy Trường Sơn Thôn La Thất Tây, Duy hòa, Duy Xuyên, Quảng Nam 0905844344
Cửa hàng Điện Máy Phúc Thành Vĩnh Điện, Duy Xuyên, Quảng Nam 0932422399
Điện máy Trực Tùng 504 Hùng Vương, TT Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam 0906877375

Hiệp Đức

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Kỳ Hương Tân An, Hiệp Đức, Quảng Nam 0913681004
Cửa hàng Điện Máy Tiến Bình Lâm, Hiệp Đức, Quảng Nam 0935895966

Hội An

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Ti Ti 50 Lý Thường Kiệt, Hội An, Quảng Nam 0905292978

Khâm Đức

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Hoa Tích 86 Phạm Văn Đồng, Khâm Đức, Quảng Nam 0905807849
Cửa hàng Điện Máy Vũ Nhân 43 Quang Trung, Khâm Đức, Quảng Nam 0963761555

Nam Trà My

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Võ Dũng Thôn 1, X. Trà Mai, H. Nam Trà My, Quảng Nam 0989420135
Cửa hàng Điện Máy Xuân Hòa Qn X. Trà Mai, Nam Trà My, Quảng Nam 0325102268

Nông Sơn

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Hoàng Long Quế Trung, Nông Sơn, Quảng Nam 0903558565

Núi Thành

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Hưng Thịnh 1032 Phạm Văn Đồng, Khối 5, TT Núi Thành, Quảng Nam 0972004212
Cửa hàng Điện Máy Thành Long X. Tam Anh, TT Núi Thành, Quảng Nam 0985553572
Cửa hàng Điện Máy Định Ngân 1 Khối 2, TT Núi Thành, Quảng Nam 0905549155
Cửa hàng Điện Máy Quốc Dũng Khối 5, TT Núi Thành, Quảng Nam 0914083453
Cửa hàng Điện Máy Mai Lợi 362 Phạm Văn Đồng, Khối 2, TT Núi Thành, Quảng Nam 0961171777
Cửa hàng Điện Máy Tiến Dũng Núi Thành, Quảng Nam 09140083453
Cửa hàng Điện Máy Trung Việt Núi Thành, Quảng Nam 0914179799
Cửa hàng Điện Máy Uyên Khương 93 Phạm Văn Đồng, Khối I,TT Núi Thành, Quảng Nam 0984562879
Cửa hàng Điện Máy Thiên Trang 73 Phạm Văn Đồng, TT Núi Thành, Quảng Nam 0935204111

Phú Ninh

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Việt Chương Tam Dân, Phú Ninh, Quảng Nam 0935809199
Cửa hàng Điện Máy Quốc Lê Tam Dân, Phú Ninh, Quảng Nam 0987365088
Cửa hàng Điện Máy Tài Ánh Chợ mới Tam Dân, Phú Ninh, Quảng Nam 0981981944
Cửa hàng Điện Máy Hoàng Ân Thôn Khánh Ân, Tam Dân, Phú Ninh, Quảng Nam 0976552792
Cửa hàng Điện Máy Đắc Hòa Tam Phước, Phú Ninh, Quảng Nam 0905065945

Quế Sơn

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Phú Cường Chợ Bà Rén, Quế Sơn, Quảng Nam 0986690980
Cửa hàng Điện Máy Đức Thọ Hương An, Quế Sơn, Quảng Nam 0905152415
Cửa hàng Điện Máy Huy Hoàng Hương An, Quế Sơn, Quảng Nam 0905245027
Cửa hàng Điện Máy Mạnh Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam 01293757677
Cửa hàng Điện Máy Quốc Hùng Quế Sơn, Quảng Nam 0974159340
Điện Tử Hoanh 91 Hùng Vương, Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Ngãi, Quảng Nam 0917085400
Cửa hàng Điện Máy Tuấn Nhàn 28 Phan Chu Trinh, Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam 01237324151
Cửa hàng Điện Máy Ninh Trang Đồng Phú, Quế Sơn, Quảng Nam 0905185915
Cửa hàng Điện Máy Anh Phương TT Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam 0935397931

Tam Kỳ

Dealer name Address Phone
CÔNG TY TNHH TM TUẤN SỸ 53 Trần Cao Vân, Phường An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam 02353851265
Cửa hàng Điện Máy Vũ Phát 433 Phan Châu Trinh, Tam Kỳ, Quảng Nam 0906446565
Cửa hàng Điện Máy Vĩnh Phát 574 Phan Châu Trinh, Tam Kỳ, Quảng Nam 0905405260
Cửa hàng Điện Máy Thịnh Mỹ Hương 317 Phan Chu Trinh, Tam Kỳ, Quảng Nam 0905786748
Cửa hàng Điện Máy Tân Nhật Thanh 05 Hoàng Diệu, Tam Kỳ, Quảng Nam 0973452736

Thăng Bình

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Hai Xuân Thăng Binh, Quảng Nam 0935208762
Cửa hàng Điện Máy Hạnh Dung Bình Triều, Thăng Bình, Quảng Nam 0905394187
Cửa hàng Điện Máy Nguyên Ngọc 112-114 Tiểu La, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam 0906277712
Cửa hàng Điện Máy Quang Vĩnh 56 Tiều La, Hà Lam, Thăng Bình 0916874327 / 0869222535
Cửa hàng Điện Máy Duy Vinh 375 Tiểu La, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Bình 0935540674
Cửa hàng Điện Máy Thanh Toàn 145 Tiều La, TT Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam 0905128790
Cửa hàng Điện Máy Bình Lực 211 Tiều La, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam 0905186386
Cửa hàng Điện Máy Thanh Trí Bình Sa, Thăng Bình, Quảng Nam 0985427577
Cửa hàng Điện Máy Ngọc Dự Ngã 3 Cây Cốc, Thăng Bình, Quảng Nam 0935721937
Cửa hàng Điện Máy Vĩnh Hảo Kế Xuyên, Thăng Bình, Quảng Nam 0905020953
Cửa hàng Điện Máy Quang Hiển 193 Tiều La, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam 0905217305 / 01264611874

Thạnh Mỹ

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Xuân TT Thạnh Mỹ, Quảng Nam 0979006600

Tiên Phước

Dealer name Address Phone
Điện Máy Nguyên Khối Phố Bình Phước, TT Tiên Kỳ, Tiên Phước, Quảng Nam 0905217890
Cửa hàng Điện Máy Anh Ty TT Tiên Kỳ, Tiên Phước, Quảng Nam 01699933677
Cửa hàng Điện Máy Hòa Thu TT Tiên Kỳ, Tiên Phước, Quảng Nam 01699019009
Cửa hàng Điện Máy Thế Vỹ 111 Huỳnh Thúc Kháng, Tiên Kỳ, Tiên Phước, Quảng Nam 0985755856
Cửa hàng Điện Máy Ngọc Phương TT Tiên Kỳ, Tiên Phước, Quảng Nam 0977135876
Corporate Website
Text Mail
Text Link Messenger
Về đầu trang
1