Distributions agents of Hoa Phat refrigeration nationwide

To find your nearest dealer, you can scroll down and click your province

Ba Đồn

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Đạt Trang P. Ba Đồn, TX Ba Đồn, Quảng Bình 0886669569
CÔNG TY TNHH TM DŨNG LOAN 81 Hùng Vương, TX Ba Đồn, Quảng Bình 0913013833
Cửa hàng Điện Máy Hoàng Anh 09 Hùng Vương, Ba Đồn, Quảng Bình 0911238865
Cửa hàng Điện Máy Ngọc Minh 160 Trần Hưng Đạo, Đồng Hới, Quảng Bình 0916032313
CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM Chợ Ba Đồn - TX Ba Đồn 0940240169

Bố Trạch

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Thảo Dâng Phong Nha, Bố Trạch, Quảng Bình 0948213241
Cửa hàng Điện Máy Hoàng Hà Phong Nha, Bố Trạch, Quảng Bình 01255568725
Cửa hàng Điện Máy Toàn Thắng Quốc Lộ 1A, Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình 0912077896
Cửa hàng Điện Máy Phú Hoa Thôn Xuân Tiến, Sơn Trạch (Phong Nha), Bố Trạch, Quảng Bình 0986101033
Cửa hàng Điện Máy Tuấn Việt TK 10, TT Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình 0979050555
Cửa hàng Điện Máy Thanh Bình 350 Hùng Vương, TT Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình 0912567405
Cửa hàng Điện Máy Phục Hằng QL1A, Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình 01278988777
Cửa hàng Điện Máy Thủy Dưỡng Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình 0982864290
Cửa hàng Điện Máy Tuấn Việt TT Hoàn Lão, Quảng Bình 0916057273

Đồng Hới

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Khánh Hà 182 Trần Hưng Đạo, Đông Hới, Quảng Bình 0915044919
Cửa hàng Điện Máy Tài Bông 171 Trần Hưng Đạo, Đồng Hới, Quảng Bình 0982821813
Cửa hàng Điện Máy Hồng Ân 1105 Tố Hữu, Đồng Hới, Quảng Bình 0913018003
CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM 1111 Trần Hưng Đạo, Đồng Hới, Quảng Bình 0940240169
Cửa hàng Điện Máy Long Thành 323 Trần Hưng Đạo, Đồng Hới, Quảng Bình 02323202888
Cửa hàng Điện Máy Sơn Thủy Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình 0914485384

Lệ Thủy

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Truyền Đông 1.Chợ Chéo, TT Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình 0934885979
Cửa hàng Điện Máy Hải Hà TT Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình 0912149477
Cửa hàng Điện Máy Xuân Hòa 118 - 120 Hùng Vương, TT Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình 0915391207
Cửa hàng Điện Máy Tuấn Phương Dương Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình 01254514635
Cửa hàng Điện Máy Hòa Diệp Lệ Thủy 0915391207

Minh Hóa

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Nhân Bốn Tiểu khu 7, TT Quy Dạt, Minh Hóa, Quảng Bình 0942915447

Quảng Ninh

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Trúc Bình Dinh Mười, Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình 0915360732
Cửa hàng Điện Máy Thọ Vững Dinh Mười, Quảng Ninh, Quảng Bình 01672173359
Cửa hàng Điện Máy Tân Huệ Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình 01293363599
Cửa hàng Điện Máy Hải Nhung Quốc Lộ 1A, Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình 0911366177

Quảng Trạch

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Trung Phương Thôn Thượng Giang, Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình 01259776407
Cửa hàng Điện Máy Dũng Hoa Thôn Di Luân, Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình 0915558591
Cửa hàng Điện Máy Huy Hà Xã Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình 0988830773
Cửa hàng Điện Máy Cường Hà Chợ Cảnh Dương, Quảng Trạch, 01299615077

Tuyên Hóa

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Thủy Đình Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình 0919154100
Cửa hàng Điện Máy Thảo Quyên Chợ Cuồi, Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình 0966570355
Cửa hàng Điện Máy Thành Thành Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình 0966996079
Cửa hàng Điện Máy Thủy Tién Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình 0984783007
Cửa hàng Điện Máy Miền núi Tuyên Hóa Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình 0919469616
Cửa hàng Điện Máy Hiếu Thảo Chợ Cuối, Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình 0934853666
Cửa hàng Điện Máy Hường Trạch Chợ Cuồi, Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình 0989356777
Cửa hàng Điện Máy Thắng Lành Chợ Cuối, Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình 0955200003
Cửa hàng Điện Máy Thủy Sơn Tiểu khu II, TT Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình 0973394374

Lệ Thủy

Dealer name Address Phone

Bố Trạch

Dealer name Address Phone

Quảng Bình

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Thọ Vững Quảng Ninh - Quảng Bình 01672173359
Corporate Website
Text Mail
Text Link Messenger
Về đầu trang
1