Distributions agents of Hoa Phat refrigeration nationwide

To find your nearest dealer, you can scroll down and click your province

Cẩm Khê

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Khuyến Tiến Sơn Nga, Cẩm Khê, Phú Thọ 0983936585
Cửa hàng Điện Máy Chiến Hiền TT Sông Thao, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ 0374179344
Cửa hàng Điện Máy Đức Hoa Sơn Nga, Cẩm Khê, Phú Thọ 0979237969
Cửa hàng Điện Máy Hoàng Đức TT Sông Thao, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ 0869 245 383
Cửa hàng Điện Máy Hiệp Lệ TT Sông Thao, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ 0912 706 143
Cửa hàng Điện Máy Minh Lương Sơn Nga, Cẩm Khê, Phú Thọ 0984132363
Cửa hàng Điện Máy Hòa Lan Đồng Cam, Cẩm Khê, Phú Thọ 0979834377
Cửa hàng Điện Máy Sáu Hà Đồng Cam, Cẩm Khê, Phú Thọ 01645083047
Cửa hàng Điện Máy Hoàng Đức Cẩm Khê, Phú Thọ 0869 245 383
Cửa hàng Điện Máy Điều Hương TT Sông Thao, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ 0912076512
Cửa hàng Điện Máy Tuấn Thu TT Sông Thao, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ 0983371076
Cửa hàng Điện Máy Minh Phong 2 Minh Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ 0976064059

Đoan Hùng

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Trường Giang 16 Đồng Tâm - TT Đoan Hùng 0912008493
Cửa hàng Điện Máy Đang Nhung Xã Chí Đám, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ 0928929222
Cửa hàng Điện Máy Cường Lan Thôn 11 Chân Mộng, Đoan Hùng 01689826972
Cửa hàng Điện Máy Anh Chiểu Thôn 2, Châu Mộng, Đoan Hùng 0945547520
Cửa hàng Điện Máy Tiến Liên KM21 - Chí Đám - Đoan Hùng - Phú Thọ 0915171771
Cửa hàng Điện Máy Trường Giang 2 Đoan Hùng, Phú Thọ 0912008493
Cửa hàng Điện Máy Quang Đoài 21 Đồng Tâm, Đoan Hùng, Phú Thọ 0913389232
Cửa hàng Điện Máy Ngọc Sinh Tây Cốc, Đoan Hùng, Phú Thọ 0982199110

Lâm Thao

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Tuấn Mạnh Lâm Thao, Phú Thọ 0977459195
Cửa hàng Điện Máy Thành Tuyên Tứ Xã, Lâm Thao, Phú Thọ 0972 083 999
Cửa hàng Điện Máy Xuân Hữu Bản Nguyên, Lâm Thao, Đoan Hùng 0974601787

Phù Ninh

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Trường Đài TT Phong Châu, Phù Ninh 0912541905
Cửa hàng Điện Máy Cân Ngân Khu 7, Phúc Lộc, Phù Ninh 01666376807
Cửa hàng Điện Máy Cân Ngân 3 Khu 7, Phúc Lộc, Phù Ninh 01666376807
Cửa hàng Điện Máy Hợp Dục Khu 5, Phú Lộc, Phù Ninh 0986816277
Cửa hàng Điện Máy Huyền Nguyên Khu 2, Bảo Thanh, Phù Ninh 0163 401 8665
Cửa hàng Điện Máy Xuyên Liên Đường Nam, Phong Châu, Phù Ninh 02103829270
Cửa hàng Điện Máy Cân Ngân 2 Khu 2 Trạm Thản Phù Ninh 0974556198
Cửa hàng Điện Máy Minh Chinh Khu 2, Trạm Thản, Phù Ninh 0944836069

Tam Nông

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Sử Lân Khu 11 Cổ Tiết, Tam Nông, Phú Thọ 0913924387
Cửa hàng Điện Máy Thuận Hương Khu 11 Cổ Tiết, Tam Nông, Phú Thọ 0966529636

Tân Sơn

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Luyến Khuyên Xã Tam Thanh, Tân Sơn, Phú Thọ 0976240892
Cửa hàng Điện Máy Ngọc Thanh Minh Đài, Tân Sơn, Phú Thọ 0986206586
Cửa hàng Điện Máy Ý Tuyết Khu 10, Tân Phú, Tân Sơn, Phú Thọ 0987533168
Cửa hàng Điện Máy Tuấn Hương Thạch Kiệt, Tân Sơn, Phú Thọ 0983634387
Cửa hàng Điện Máy Việt Hưng Khu 10, Tân Phú, Tân Sơn, Phú Thọ 0979611110
Cửa hàng Điện Máy Hòa Nguyệt Chợ Đường, Mỹ Thuận, Tân Sơn, Phú Thọ 0936262394
Cửa hàng Điện Máy Ba Hạnh Xóm Vuông, Xã Lai Đồng, Tân Sơn, Phú Thọ 0973461235
Cửa hàng Điện Máy Thắng Hương Tân Sơn, Phú Thọ 0987817543
Cửa hàng Điện Máy Đông Thuý TT 1 Thu Cúc,Tân Sơn, Phú Thọ 0948928978
Cửa hàng Điện Máy Dũng Vinh Tam Thanh, Tân Sơn, Phú Thọ 0943478298
Cửa hàng Điện Máy Chinh Mai 2 TT Tân Sơn, Phú Thọ 0969524666
Cửa hàng Điện Máy Mạnh Cường 2 Minh Đài, Tân Sơn, Phú Thọ 0979323103

TX Phú Thọ

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Chung Phương Khu 18 xã Phú Hộ, TX Phú Thọ 0978024836
Cửa hàng Điện Máy Hà Nam Khu 19 Ngã 3 Km 8, Phú Hộ, TX Phú Thọ 0975117383
Cửa hàng Điện Máy Song Hảo Khu 3, Trường Chinh, TX Phú Thọ 0982778844
Cửa hàng Điện Máy Đức Long 55 Bạch Đằng, Âu Cơ, TX Phú Thọ 0915256488
Cửa hàng Điện Máy Hùng Hằng P. Phong Châu, TX Phú Thọ 0979924778
Cửa hàng Điện Máy Chung Anh Khu 7 Hà Lộc, Thị Xã Phú Thọ 01692533888
Cửa hàng Điện Máy Thọ Nghĩa Phong Châu, TX Phú Thọ 01648865785
Cửa hàng Điện Máy Thọ Nghĩa 2 Phong Châu, TX Phú Thọ 01648865785

Thanh Ba

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Anh Yến Khu 5 TT Thanh Ba , Phú Thọ 0933613888
Cửa hàng Điện Máy Phương Xuân Khu 5 TT Thanh Ba , Phú Thọ 0913550936
Cửa hàng Điện Máy Hưng Cúc Khu 8, Thanh Ba, Phú Thọ 0982488233
Cửa hàng Điện Máy Hùng Kim Khu 6, TT Thanh Ba, Phú Thọ 0942796939
Cửa hàng Điện Máy Thành Thảo Khu 5, Thanh Ba, Phú Thọ 0982548215
Cửa hàng Điện Máy Tiệp Hương Minh Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ 0978815079

Thanh Sơn

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Phúc Chủ TT Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ 0912388012
Cửa hàng Điện Máy Hội Yến Địch Quả, Thanh Sơn, Phú Thọ 0936731335
Cửa hàng Điện Máy Bình Trang Khu Hà Biên, Võ Miếu, Thanh Sơn 0977121684
Cửa hàng Điện Máy Tấn Chúc 141 Phố Vàng , Thanh Sơn, Phú Thọ 0975362235
Cửa hàng Điện Máy Đạo Tâm Địch Quả, Thanh Sơn, Phú Thọ 0936007965
Cửa hàng Điện Máy Ngân Huệ Thu Cúc, Thanh Sơn, Phú Thọ 0945667499
Cửa hàng Điện Máy Thanh Hồng 97 Tổ 3 Phố Vàng, TT Thanh Sơn, Phú Thọ 0915089504
Cửa hàng Điện Máy Bình Nguyên 98 Tổ 3 Phố Vàng, TT Thanh Sơn, Phú Thọ 0984519818
Cửa hàng Điện Máy Thanh Tuyền 99 Tổ 3 Phố Vàng, TT Thanh Sơn, Phú Thọ 01639499638
Cửa hàng Điện Máy Hiển Huệ Phố Vàng, TT Thanh Sơn, Phú Thọ 0979567094
Cửa hàng Điện Máy Mạnh Cường 101 Tổ 3 Phố Vàng, TT Thanh Sơn, Phú Thọ 0983667888
Cửa hàng Điện Máy Tấn Chúc 2 Phố Vàng, TT Thanh Sơn, Phú Thọ 0975362253
Cửa hàng Điện Máy Chinh Mai Phố Vàng, Thanh Sơn, Phú Thọ 0969524666

Thanh Thủy

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Đức Bằng Khu 22 Hoàng Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ 0989 899 291
Cửa hàng Điện Máy Thành Nga Hoàng Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ 0977 742 774
Cửa hàng Điện Máy Mạnh Cường Ngã 3 La Phù, Thanh Thủy, Phú Thọ 0983667888
Cửa hàng Điện Máy Nga Giang K22, Xã Hoàng Xá, Thanh Thuỷ, Phú Thọ 0972888444

Việt Trì

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Nhu Túc 1455 Đại Lộ Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ 0946393329
Cửa hàng Điện Máy Tiến Hùng 1457 Đại Lộ Hùng Vương - TP Việt Trì 0913517437
Cửa hàng Điện Máy Huynh Đệ Số 5, Trần Phú, Việt Trì 0913282535
Cửa hàng Điện Máy Toàn Anh Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ 0912060988
Cửa hàng Điện Máy Hiền Minh Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ 0944842988

Yên Lập

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Phương Hưng Yên Lập, Phú Thọ 01683076656
Cửa hàng Điện Máy Lương Đoán Tân An 4, TT Yên Lập, Phú Thọ 0988482410
Cửa hàng Điện Máy Trung Thơm Tân An 5, TT Yên Lập, Phú Thọ 0988482439
Cửa hàng Điện Máy Dũng Ánh Tân An 5, TT Yên Lập, Phú Thọ 0977823180
Cửa hàng Điện Máy Dũng Lập Tân An 5, TT Yên Lập, Phú Thọ 0975129888
Cửa hàng Điện Máy Ngọc Sáng Minh Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ 0988591272

Thanh Ba

Dealer name Address Phone
Corporate Website
Text Mail
Text Link Messenger
Về đầu trang
1