Distributions agents of Hoa Phat refrigeration nationwide

To find your nearest dealer, you can scroll down and click your province

Anh Sơn

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Nam An K4B TT Anh Sơn, Nghệ An 0919198666
Cửa hàng Điện Máy Lâm Thủy Anh Sơn - Nghệ An 0985444013
Cửa hàng Điện Máy Đức Hạnh Anh Sơn - Nghệ An 01697744846
Cửa hàng Điện Máy Vinh Bé Lĩnh Sơn - Anh Sơn 0984641139

Con Cuông

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Sơn Hạnh Con Cuông - Nghệ An 0915838870
Cửa hàng Điện Máy Quang Trung Con Cuông - Nghệ An 0978784701
Cửa hàng Điện Máy Dung Khải Con Cuông - Nghệ An 0979215144
Cửa hàng Điện Máy Phượng Liêm 1 Con Cuông - Nghệ An 968952288
Cửa hàng Điện Máy Phượng Liêm 2 Con Cuông - Nghệ An 0946952238

Diễn Châu

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Hòa Bình Diễn Châu Diễn Châu - Nghệ An 0943169386
Cửa hàng Điện Máy Sỹ Chiến Diễn Châu - Nghệ An 0915406266
Cửa hàng Điện Máy Anh Bảy Diễn Châu - Nghệ An 0916199976
Cửa hàng Điện Máy Bắc Duyên Diễn Hải - Diễn Châu - Nghệ An 0979476268
Cửa hàng Điện Máy Cường Hoan Diễn Châu - Nghệ An 0383602666
Cửa hàng Điện Máy Trường Tuyến Diễn Châu - Nghệ An 0978 252 556
Cửa hàng Điện Máy Vinh Đào Cầu Lồi, Diễn Châu, Nghệ An 0947317345

Đô Lương

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Hường Thành Đô Lương - Nghệ An 0972 576 848
Cửa hàng Điện Máy Minh Cường Đô Lương - Nghệ An 0948340444
Cửa hàng Điện Máy Thanh An Đô Lương - Nghệ An 0904565999
Cửa hàng Điện Máy Linh Thiêm Đô Lương - Nghệ An 0984540640
Cửa hàng Điện Máy Nguyên Nam Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An 0915488778
Cửa hàng Điện Máy Thanh Bình TT Đô Lương, Nghệ An 0912334804

Nam Đàn

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Huyền Toàn Nam Đàn - Nghệ An 0976 509 859
Cửa hàng Điện Máy Hải Nguyệt Nam Đàn - Nghệ An 0984640646
Cửa hàng Điện Máy Thanh Chương Nam Đàn - Nghệ An 0976444676
Cửa hàng Điện Máy TK Home Nam Đàn - Nghệ An 0961358266

Nghi Lộc

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Quế Thơ Quán Hành - Nghệ An 0983283983
Cửa hàng Điện Máy Nhân Thái Quán Hành - Nghệ An 01642756836
Cửa hàng Điện Máy Đức Hòe Quán Hành - Nghệ An 0915653999
CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY HẢI LAN 128 Đường Thăng Long - Huyện Nghi Lộc - Nghệ An 0983274289
Cửa hàng Điện Máy Hương Quân Quán Bánh - Vinh - Nghệ An 0945273377
Cửa hàng Điện Máy Lưu Oanh Nghi Lộc - Nghệ An 0968655797

Nghĩa Đàn

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Hùng Việt Nghĩa Đàn - Nghệ An 0974265382
Cửa hàng Điện Máy Hòa Thông Nghĩa Đàn - Nghệ An 01662648130
Cửa hàng Điện Máy Hưng Thủy TX Thái Hòa, Nghĩa Đàn 0985979293
Cửa hàng Điện Máy Hải Cường Nghĩa Đàn - Nghệ An 01635570627
Cửa hàng Điện Máy Xuân Hạnh Nghĩa Đàn - Nghệ An 01687289345
Cửa hàng Điện Máy Xuân Lợi Nghĩa Đàn - Nghệ An 0915484457
Cửa hàng Điện Máy Nghĩa Hoà Nghĩa Đàn - Nghệ An 0383881414

Thái Hòa

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Tiến Hà TT Thái Hòa, Nghệ An 0979057605
Cửa hàng Điện Máy Duẩn Thoa TT Thái Hòa, Nghệ An 0383814923
Cửa hàng Điện Máy Dũng Hiền TT Thái Hòa, Nghệ An 01687152679

Quế Phong

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Quang Viễn Quế Phong - Nghệ An 0989997080
Cửa hàng Điện Máy Nga Hậu Tri Lễ - Quế Phong - Nghệ An 0962855878
Cửa hàng Điện Máy Cường Khương Quế Phong - Nghệ An 0974335761
Cửa hàng Điện Máy Phong Vân Quế Phong - Nghệ An 0869150393

Quỳ Châu

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Huy Khánh Qùy Châu - Nghệ An 0986957789
Cửa hàng Điện Máy Phương Dung Qùy Châu - Nghệ An 0973099727
Cửa hàng Điện Máy Tuấn Hải Qùy Châu - Nghệ An 0973209588
Cửa hàng Điện Máy Tuấn Thùy Qùy Châu - Nghệ An 01676626886

Quỳ Hợp

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Phượng Vinh Hợp Quang - Quỳ Hợp 0969598877
Cửa hàng Điện Máy Lan Cảnh Quỳ Hợp - Nghệ An 0944847666
Cửa hàng Điện Máy Hường Hiếu Quỳ Hợp - Nghệ An 0979377074
Cửa hàng Điện Máy Hợp Liên Quỳ Hợp - Nghệ An 0982111826
Cửa hàng Điện Máy Hà Hiền Quỳ Hợp - Nghệ An 0965252536
Cửa hàng Điện Máy Hà Hùng Quỳ Hợp - Nghệ An 0903447716
Cửa hàng Điện Máy Hà Mận Quỳ Hợp - Nghệ An 0983883491
Cửa hàng Điện Máy Thủy Hằng Quỳ Hợp - Nghệ An 0984407412
Cửa hàng Điện Máy Hùng Hằng Tiên Thành - Chi Khê - Quỳ Hợp 0947071777
Cửa hàng Điện Máy Vương Hoài Minh Hợp- Quỳ Hợp 0971391666
Cửa hàng Điện Máy Xuân Trực Quỳ Hợp - Nghệ An 0983227012
Cửa hàng Điện Máy Thắng Liên TT Quỳ Hợp 0987317814

Quỳnh Lưu

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Thăng Hương TT Cầu Giát - Quỳnh Lưu 0914433340
Cửa hàng Điện Máy Quang Huyền Quỳnh Lưu - Nghệ An 0969608555
Cửa hàng Điện Máy Thắng Mai Quỳnh Lưu - Nghệ An 0948869929
Cửa hàng Điện Máy Tâm Quán Quỳnh Lưu - Nghệ An 0989067170
Cửa hàng Điện Máy Hùng Tươi Quỳnh Lưu - Nghệ An 0975765486
Cửa hàng Điện Máy Quyết Xuân Quỳnh Lưu - Nghệ An 01658562370
Cửa hàng Điện Máy Dung Thành Quỳnh Lưu - Nghệ An 0868 589 888
Cửa hàng Điện Máy Tâm Thủy Quỳnh Lưu - Nghệ An 0972823661
Cửa hàng Điện Máy Quang Trâm Quỳnh Lưu - Nghệ An 0913312565
Cửa hàng Điện Máy Hiền Tính Quỳnh Lưu - Nghệ An 0915865123
Cửa hàng Điện Máy Vân Nghệ Quỳnh Lưu - Nghệ An 0974103915

Tân Kỳ

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Nam Xuân Tân Kỳ - Nghệ An 0976449878
Cửa hàng Điện Máy Mạnh Xuân Tân Kỳ - Nghệ An 0915236268
Cửa hàng Điện Máy Vĩnh Hoa Tân Kỳ - Nghệ An 0986326845

Thanh Chương

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Thép Công Thanh Chương, Nghệ An 0984823777
Cửa hàng Điện Máy Hà Tân Thanh Chương, Nghệ An 0818936999
Cửa hàng Điện Máy Tâm Hòa K10, TT Dùng, Thanh Chương, Nghệ An 0383823216
Cửa hàng Điện Máy Hợi Xuân K10, TT Dùng, Thanh Chương, Nghệ An 0962333669

Tương Dương

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Lý Hồng Hòa Bình - Tương Dương 0979969788
Cửa hàng Điện Máy Viết Quý Khe Bố -Tương Dương 0982879412
Cửa hàng Điện Máy Thắm Doãn 1 Hòa Bình - Tương Dương 02386298799
Cửa hàng Điện Máy Khăn Chói Tương Dương - Nghệ An 0949905789
Cửa hàng Điện Máy Phúc Hoa Tương Dương - Nghệ An 0943529929
Cửa hàng Điện Máy Thế Giới số VĐC Tương Dương - Nghệ An 944662508
Cửa hàng Điện Máy Anh Tùng Tương Dương - Nghệ An 0945721789
Cửa hàng Điện Máy Thanh Đạt Khe Bố - Tương Dương 0942644025

Yên Thành

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Hoa Hiền Yên Thành - Nghệ An 01657147733
Cửa hàng Điện Máy Tâm Nguyện Yên Thành - Nghệ An 0915831641
Cửa hàng Điện Máy Tuấn Nguyệt Yên Thành - Nghệ An 0979863469
Cửa hàng Điện Máy Quang Thảo Yên Thành - Nghệ An 0988179298
Cửa hàng Điện Máy Thiện Thắm Yên Thành - Nghệ An 0976982369
Cửa hàng Điện Máy Phượng Ngân Yên Thành - Nghệ An 0982970456
Cửa hàng Điện Máy Đàn Huyền Yên Thành - Nghệ An 0976252123
Cửa hàng Điện Máy Lộc Hà Yên Thành - Nghệ An 0967358224
Cửa hàng Điện Máy Đình Hiếu TT Yên Thành - Nghệ An 01684535218
Cửa hàng Điện Máy Toản Lân(ĐT) Yên Thành - Nghệ An 0383503789

TP Vinh

Dealer name Address Phone
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CK VIỆT NAM Số 3A Nguyễn Trãi, Phường Quán Bàu, TP Vinh 0901710697
Cửa hàng Điện Máy Quân Lan Hưng Tây, Hưng Nguyên, TP Vinh 01693 214 357
Cửa hàng Điện Máy Anh Thức Hưng Tây, Hưng Nguyên, TP Vinh 0918 175 567
Cửa hàng Điện Máy Dũng Khánh Số 14 Quang Trung, TP Vinh 0944066062
Cửa hàng Điện Máy Đồng Lý TP Vinh - Nghệ An 01674915525
Siêu thị Điện Máy Hương Giang TP Vinh - Nghệ An 0919308676
Cửa hàng Điện Máy Liệu Minh TP Vinh - Nghệ An 0915694656
Cửa hàng Điện Máy Tân Thảo Đường Lệ Lợi, TP Vinh, Nghệ An 0984545277
Cửa hàng Điện Máy Sơn Mai TP Vinh - Nghệ An 0945520525
Cửa hàng Điện Máy Tiến Đức TP Vinh - Nghệ An 0989093438
Cửa hàng Điện Máy Nam Thanh 1 TP Vinh - Nghệ An 0912917514
Cửa hàng Điện Máy Vinh Thủy TP Vinh - Nghệ An 0915010997
Cửa hàng Điện Máy Thanh Cúc TP Vinh - Nghệ An 01646021688
Cửa hàng Điện Máy Trường Giang TP Vinh - Nghệ An 01639757016
Cửa hàng Điện Máy Dũng Lan TP Vinh - Nghệ An 0915544265
Cửa hàng Điện Máy Nghệ Tĩnh 1 TP Vinh - Nghệ An 0987836234

Cửa Lò

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Minh Tương Cửa Lò - Nghệ An 0918318363
Cửa hàng Điện Máy Văn Tâm Cửa Lò - Nghệ An 0915000054
Cửa hàng Điện Máy Hùng Sáu Cửa Lò - Nghệ An 0984014049
Cửa hàng Điện Máy Bình Nho Xóm 11 - Nghi Hợp - Nghi Lộc - Nghệ An 0947567136
Cửa hàng Điện Máy Thu Giang Cửa Lò - Nghệ An 0914781972
Cửa hàng Điện Máy Thắng Nguyệt Nghi Thủy - Cửa Lò 0919443898

Quỳ Hợp

Dealer name Address Phone
Corporate Website
Text Mail
Text Link Messenger
Về đầu trang
1