Distributions agents of Hoa Phat refrigeration nationwide

To find your nearest dealer, you can scroll down and click your province

Cổ Lễ

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Thành Công Số 18, TT Cổ Lễ, Nam Định 0912362078
Cửa hàng Điện Máy Tiến Dũng Cổ Lễ, Nam Định 0912 284 601

Giao Thủy

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Hòa Huế TT Quất Lâm - Giao Thủy - Nam Định 0916866748
Cửa hàng Điện Máy Yên Đạm Khu 3, TT Ngô Đồng, Giao Thủy 0904392733
Cửa hàng Điện Máy Hòa Lực Giao Yến - Giao Thủy - Nam Định 0984149322
Cửa hàng Điện Máy Hưng Hường Khu 3, TT Ngô Đồng, Giao Thủy 0969 969 666
Cửa hàng Điện Máy Phong Huyền Khu 5A, TT Ngô Đồng, Giao Thủy 0963 896 500
Cửa hàng Điện Máy Hòa Thìn TT Ngô Đồng, Giao Thủy 01684990059
Cửa hàng Điện Máy Báu Hường Xóm Lâm Hoan - Giao Phong - Giao Thủy 0987276805
Cửa hàng Điện Máy Hoàng Duy Giao Thủy - Nam Định 0989 066 838
Cửa hàng Điện Máy Chương Nhung TT Giao Phong (Gốc Thượng), Giao Thủy 0977 621 126

Hải Hậu

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Huy Yến Xóm 18 Hải Anh, Hải Hậu 0912757850
Cửa hàng Điện Máy Vượng Yến Xóm 18, Xã Hải Anh, Hải Hậu 0983123443
Cửa hàng Điện Máy Trường Khang Số 120 Khu 1, Thị Trấn Cồn, Hải Hậu 0936 974 048
Cửa hàng Điện Máy Đức Long Thị Trấn Cồn, Hải Hậu 0919803511
Cửa hàng Điện Máy Tuấn Nga Xóm 8B, Hải Phong, Hải Hậu 0944 535 468
Cửa hàng Điện Máy Quang Tiện Khu 1, Yên Định, Hải Hậu, Nam Định 0912366592
Cửa hàng Điện Máy Quang Tiện -2 Khu 1, Yên Định, Hải Hậu, Nam Định 0912366592
Cửa hàng Điện Máy Đại Dương Chợ Đặt - Hải Xuân - Hải Hậu - Nam Định 0925098516
Cửa hàng Điện Máy Uyên Đào TT Thịnh Long - Nam Định 0915 303 493
Cửa hàng Điện Máy Nụ Hậu Chợ Cầu - Xóm 15 - Hải Hưng - Hải Hậu 01687377172
Cửa hàng Điện Máy Duy Lung Thượng Trại - Hải Phú - Hải Hậu 0949425699
Cửa hàng Điện Máy Đức Lung TT Cồn - Hải Hậu - Nam Định 0916 093 660

Lạc Quần

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Hồng Nguyên Số 87 - Lạc Quần - Xuân Trường 0944 650 281

Nam Trực

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Thành Trung 253 Tân Giang - Nam Trực 0912633476
Cửa hàng Điện Máy Đức Lân 238 - Tân Giang - Nam Trung - Nam Trực 0916 056 882

Nghĩa Hưng

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Quang Hòa Đội 4 - Nam Điền - Nghĩa Hưng - Nam Định 0984788565
Cửa hàng Điện Máy Thưởng Nga Xóm 5 - Nam Điều - Nghĩa Hưng - Nam Định 01234848198
Cửa hàng Điện Máy Hòa Yến Km49, Đường 55, Nghĩa Thắng, Nghĩa Hưng 0963 155 333
Cửa hàng Điện Máy Vân Thi Khu 1, Văn Giáo, Nghĩa Hưng, Nam Định 0912 826 859
Cửa hàng Điện Máy Minh Khôi Khu 2 - TT Quỹ Nhất - Nghĩa Hưng 0912612405
Cửa hàng Điện Máy Vân Oánh TT Liễu Đề - Nghĩa Hưng - Nam Định 0913 902 928
Cửa hàng Điện Máy Đức Thắng TT Quỹ Nhất, Nghĩa Hưng, Nam Định 0948 386 837
Cửa hàng Điện Máy Hưng Thịnh Đội 2, Nghĩa Hồng, Nghĩa Hưng 0934 600 234
Cửa hàng Điện Máy Trung Kiên TT Quỹ Nhất, Nghĩa Hưng, Nam Định 0926 728 886
Cửa hàng Điện Máy Duy Anh Số 170 - Nghĩa Trung - Nghĩa Vụ 0911 777 822

TP Nam Định

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Quang Huy 373 Trường Chinh - TP Nam Định 02283510668
Cửa hàng Điện Máy Trọng Văn Bắc Ninh- TP Nam Định 0915460342
Cửa hàng Điện Máy Tâm Thủy TP Nam Định 0913 544 021
Cửa hàng Điện Máy Quý Tâm Số 27 Bắc Ninh - TP Nam Định 0919 336 829

Trực Ninh

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Thành Công Trực Phú, Trực Ninh, Nam Định 0983194661
Cửa hàng Điện Máy Hiên Thượng Xóm 7 - Trực Đại - Trực Ninh - Nam Định 0989346403
Cửa hàng Điện Máy Hữu Tuấn TT Cổ Lễ, Trực Ninh, Nam Định 0984371372
Cửa hàng Điện Máy Hiển Xuân Trực Ninh - Nam Định 0949 926 127

Vụ Bản

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Nhật Thanh Số 231 Lương Thế Vinh - TT Gôi - Vụ Bản 0988 596 950
Cửa hàng Điện Máy Thanh Đồng TT Gôi - Vụ Bản - Nam Định 0983467894
Cửa hàng Điện Máy Mạnh Hùng Xóm Nhì - Trung Thành - Vụ Bản 0912 443 644

Xuân Trường

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Tuyến Nhiễm Tổ 18 - TT Xuân Trường - Nam Định 0912 631 135
Cửa hàng Điện Máy Thanh Thảo Thọ Nghiệp - Xuân Trường - Nam Định 0948 616 667
Cửa hàng Điện Máy Huyền Trình Tổ 18, TT Xuân Trường, Nam Định 0983 887 242
Cửa hàng Điện Máy Luyến Dũng Xuân Trường, Nam Định 01236 544 188
Cửa hàng Điện Máy Thuấn Phương Xuân Trường - Nam Định 0912 386 578

Ý Yên

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Thúy Xiêm TT Lâm - Ý Yên - Nam Định 0966 231 155
Cửa hàng Điện Máy Minh Vượng Yên Phượng - Ý Yên - Nam Định 0985688401
Cửa hàng Điện Máy Bảo Hoa Cầu Bo - Ý Yên - Nam Định 0915843169
Cửa hàng Điện Máy Trung hiếu TT Lâm - Ý Yên - Nam Định 0982824660
Corporate Website
Text Mail
Text Link Messenger
Về đầu trang
1