Distributions agents of Hoa Phat refrigeration nationwide

To find your nearest dealer, you can scroll down and click your province

Bảo Thắng

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Tuấn Loan Bảo Thắng, Lào Cai 0981770919
Cửa hàng Điện Máy Tần Quyên Bảo Thắng, Lào Cai 0989536333
Cửa hàng Điện Máy Tần Quyên 2 Bảo Thắng, Lào Cai 0989536334
Cửa hàng Điện Máy Thúy Hà Quốc lộ 70, Bắc Ngầm, Lào Cai 0968 093 199
Cửa hàng Điện Máy Cửu Loan Bảo Thắng, Lào Cai 0976297972
Cửa hàng Điện Máy Ngọc Hải Bảo Thắng, Lào Cai 0949421723
Cửa hàng Điện Máy Quyền Linh Bảo Thắng, Lào Cai 0982 666707
Cửa hàng Điện Máy Dũng Liễu Tổ 3, Tằng Loỏng, Bảo Thắng, Lào Cai 0978 354998
Cửa hàng Điện Máy Trần Vỹ Km39, Bắc Ngầm, Bảo Thắng, Lào Cai 0982257456
Cửa hàng Điện Máy Minh Huấn Bảo Thắng, Lào Cai 0977 962208
Cửa hàng Điện Máy Thảo Thúy Km 39, Ngã 3, Bắc Ngầm, Bảo Thắng 0977 718204
Cửa hàng Điện Máy Hạnh Luân Bảo Thắng, Lào Cai 01683900993

Bảo Yên

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Sơn Huyền Bảo Hà, Bảo Yên, Lào Cai 0976 696034
Cửa hàng Điện Máy Ngọc Dung Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai 0977 258 850

Bát Xát

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Quang Sâm Bát Xát - Lào Cai 01663885615
Cửa hàng Điện Máy Thành Lộc Đường Hùng Vương, Bát Xát, Lào Cai 0979382555

Mường Khương

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Vân Hòa Xóm chợ 1, Mường Khương, Lào Cai 01677617688
Cửa hàng Điện Máy Miên Long Mường Khương, Lào Cai 0974 828 635

TP Lào Cai

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Phúc Lâm Nguyễn Huệ, Phố Mới, Tp Lào Cai 0978 599666
Cửa hàng Điện Máy Chiến Hà TP Lào Cai 01686 909012
Cửa hàng Điện Máy Trần Minh Hoàng Liên, Cốc Lếu, TP Lào Cai 0948960303
Cửa hàng Điện Máy Thủy Sự Số 117 Nhạc Sơn, Cốc Lếu, TP Lào Cai 0972 933664
Cửa hàng Điện Máy Hùng Liên Nguyễn Huệ, Phố Mới, TP Lào Cai 0985326409

TT Lu

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Khương Loan 189 Lê Hồng Phong, Phố Lu, Lào Cai 0912928096

Văn Bàn

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Sự Mỵ Khánh Yên, Văn Bàn, Lào Cai 0886063663
Cửa hàng Điện Máy Toàn Hiền Khánh Yên Hạ, Văn Bàn, Lào Cai 0969499866
Cửa hàng Điện Máy Anh Hải Văn Bàn, Lào Cai 0983256746
Cửa hàng Điện Máy Hải Đăng TT Khánh Yên, Văn Bàn, Lào Cai 0983247420
Cửa hàng Điện Máy Hùng Thêm Minh Hương, Văn Bàn, Lào Cai 0983819555
Corporate Website
Text Mail
Text Link Messenger
Về đầu trang
1