Distributions agents of Hoa Phat refrigeration nationwide

To find your nearest dealer, you can scroll down and click your province

Văn Quan

Dealer name Address Phone

Bắc Sơn

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Khanh Loan Thị trấn Bắc Sơn, Lạng sơn 0912646788
Cửa hàng Điện Máy Tần Huệ Thị Trấn Bắc Sơn-Lạng Sơn 0911 41 41 95
Cửa hàng Điện Máy Hợp Hoa Thị Trấn Bắc Sơn-Lạng Sơn 0936 194 277
Cửa hàng Điện Máy Lập Huệ 132 khu Lò Rèn, Kiot 14, Chợ Đồng Đăng, Cao Lộc 0912094611
Cửa hàng Điện Máy Tĩnh Tuyết 149 Nguyễn Đình Lộc, Khu Vườn Sái, Đồng Đăng 0168 374 7488
Cửa hàng Điện Máy Khanh Loan Bắc Sơn, Lạng Sơn 0912646788
Cửa hàng Điện Máy Tần Huệ Thị Trấn Bắc Sơn-Lạng Sơn 0911414195
Cửa hàng Điện Máy Hợp Hoa Thị Trấn Bắc Sơn-Lạng Sơn 0936 194 277
Cửa hàng Điện Máy Thắng Liên Hữu Lũng- Lạng Sơn 0912 107 928

Bình gia

Dealer name Address Phone

Cao Lộc

Dealer name Address Phone

Hữu Lũng

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Hảo Tần TT Đồng Mỏ, Chi Lăng, Lạng Sơn 01632 638 384
Cửa hàng Điện Máy Bình Đạt TT Đồng Mỏ, Chi Lăng, Lạng Sơn 0974 833 688
Cửa hàng Điện Máy Thanh Hải Hữu Lũng- Lạng Sơn 0945 347 396
Cửa hàng Điện Máy Toàn Đoan Khu An Ninh, TT Hữu Lũng 033 561 8972
Cửa hàng Điện Máy Xuân Long Hữu Lũng- Lạng Sơn 0918 153 886
Cửa hàng Điện Máy Thọ Hoa 35 Chi Lăng, khu An Ninh, TT Hữu Lũng 0974 417 895
Cửa hàng Điện Máy Công Huệ Minh Hòa - TT Chi Lăng - Hữu Lũng - Lạng Sơn 0983824206

Đình lập

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Trường Minh 100 Khu 2, Thị trấn Đình Lập, Lạng Sơn 0974896073
Cửa hàng Điện Máy Trường Minh 100 khu 2 TT Đình Lập Lạng Sơn 0974896073

Lộc Bình

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Hiền Vượng Lộc Bình- Lạng Sơn 0982840971
Cửa hàng Điện Máy Phương Dưỡng Lộc Bình- Lạng Sơn 01648 264688
Cửa hàng Điện Máy Thịnh Hậu Lộc Bình- Lạng Sơn 0912 030 536

Thành Phố Lạng Sơn

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Tuấn Vân 208 Trần Đăng Ninh - TP Lạng Sơn 0366257472
Cửa hàng Điện Máy Hậu Hà 208 Trần Đăng Ninh - TP Lạng Sơn 0976512229
Cửa hàng Điện Máy Thanh Phương 208 Trần Đăng Ninh - TP Lạng Sơn 0912287988
Cửa hàng Điện Máy Kim Huệ 208 Trần Đăng Ninh - TP Lạng Sơn 0915 023 166
Cửa hàng Điện Máy Tín Nghĩa 332A Bà Triệu - TP Lạng Sơn 0949 218 851
Cửa hàng Điện Máy An Hùng 78 Bà Triệu, TP Lạng Sơn 0977251999
Cửa hàng Điện Máy Hiền Vân 208 Trần Đăng Ninh - TP Lạng Sơn 0914 994 483
Cửa hàng Điện Máy Anh Báu 208 Trần Đăng Ninh - TP Lạng Sơn 0978101304
Điện máy Lạng Sơn Số 202 Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn 0856166999

Tràng Định

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Anh Triều Tràng Định, Lạng sơn 0982432599
Cửa hàng Điện máy Anh Báu Tràng Định, Lạng sơn 0978101304

Văn Lãng

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Minh Định 69 Lương Văn Chi, khu 2, tt Na Sầm, Văn Lãng 0964591888
Cửa hàng Điện máy Hiếu Hạnh Phú Xuyên , Văn Quan , Lạng Sơn 0984772662

Văn Quan

Dealer name Address Phone
Corporate Website
Text Mail
Text Link Messenger
Về đầu trang
1