Distributions agents of Hoa Phat refrigeration nationwide

To find your nearest dealer, you can scroll down and click your province

Lương Sơn

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Tuấn Sa Số 161, TK8-13, TT Lương Sơn 0988 125 868
Cửa hàng Điện Máy Ngọc Hiển Km 48 - QL6 - Đoàn Kết - Lâm Sơn - Lương Sơn - Hòa Bình 0912159674
Cửa hàng Điện Máy Tiến Dũng Dốc Sống - Tân Thành - Lương Sơn - Hòa Bình 0968 565 658

Kỳ Sơn

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Giang Duyên Bãi Nai, Kỳ Sơn 0984369715
Cửa hàng Điện Máy Toán Hương Bãi Nai 1, Mông Hóa, Kỳ Sơn 01238411491
Cửa hàng Điện Máy Thuận Loan Xóm Hữu Nghị - Dân Hạ - Kỳ Sơn - Hòa Bình 0914548134
Cửa hàng Điện Máy Son Mai Bãi Nai 1, Mông Hóa, Kỳ Sơn, Hòa Bình 0987385082

TP Hòa Bình

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Tuấn Hoa 210 - Cù Chính Lan - TP Hòa Bình 0949821733
Cửa hàng Điện Máy Lăng Hạnh 220 Tổ 21- Phường Phương Lâm - Hòa Bình 0916669589
Cửa hàng Điện Máy Tâm Phương 109 Tổ 19 Trần Hưng Đạo - TP Hòa Bình 0978 695 336
Cửa hàng Điện Máy Tám Oanh Tổ 1A Tân Thịnh - TP Hòa Bình 0986 085 728
Cửa hàng Điện Máy Phúc Hợp An Dương Vương, Phường Chăm Mát, Thành phố Hòa Bình 0915 15 11 33

Cao Phong

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Phượng Điền Khu 5B, TT Cao Phong, Hòa Bình 0915827255
Cửa hàng Điện Máy Hải Huyền Cầu Bằng - Tây Phong - Cao Phong- Hòa Bình 0946 250 016
Cửa hàng Điện Máy Thông Thái Khu 5B - TT Cao Phong 0988 356 705

Kim Bôi

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Ba Thắm Kim Đức, Vĩnh Tiến, Kim Bôi, Hòa Bình 0987068604
Cửa hàng Điện Máy Dung Tưởng Ngã 3 chợ Bo, Kim Bôi, Hòa Binh 0964748989
Cửa hàng Điện Máy Vinh Hà Kim Bôi - Hòa Binh 01662020872
Cửa hàng Điện Máy Minh Hiếu Chợ Bãi Xe - Nam Thượng - Kim Bôi - Hòa Bình 0979 663 530
Cửa hàng Điện Máy Do Hội Số 28 Khu Thống Nhất, TT Bo, Kim Bôi 0912251895
Cửa hàng Điện Máy Đức Huy Vĩnh Đồng, Kim Bôi, Hòa Bình 0941424406
Cửa hàng Điện Máy Dũng Hảo Xóm Bãi Chạo, Xã Tú Sơn, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình 0975 831 234
Cửa hàng Điện Máy Điệp Niềm Xã Kim Bôi, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình 0974 626 252
Cửa hàng Điện Máy Toàn Tuyến Xã Vĩnh Đồng, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình 0928 244 222

Lạc Thủy

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Thuần Anh Ba Đồi - TT Thanh Hà - Lạc Thủy 0982873216
Cửa hàng Điện Máy Lâm Oanh Ba Đồi - TT Thanh Hà - Lạc Thủy 0987926780
Cửa hàng Điện Máy Ngọc Thắng Ba Đồi - TT Thanh Hà - Lạc Thủy 0974 136 670
Cửa hàng Điện Máy Tiệp Ngoan Ba Đồi - TT Thanh Hà - Lạc Thủy 0963 413 899
Cửa hàng Điện Máy Nga Phong Số 25 Khu 3, Thị Trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thủy, Hòa Bình 0988 742 099

Yên Thủy

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Hải Thủy Thị Trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thủy, Tỉnh Hòa Bình 0971 073 288
Cửa hàng Điện Máy Hùng Tú Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình 0914 788 555
Cửa hàng Điện Máy Tiến Liễu Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình 0988 898 127
Cửa hàng Điện Máy Toản Thơm Khu 10, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình 081 459 9466
Cửa hàng Điện Máy Duy Thanh Thị Trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình 0981 440 382

Lạc Sơn

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Quang Thư Lạc Sơn - Hòa Bình 01666203399
Cửa hàng Điện Máy Anh Viên Cầu ốc - Lạc Sơn -Hòa Bình 0976663713
Cửa hàng Điện Máy Học Mai Chợ ốc, Thượng Cốc, Lạc Sơn, Hòa Bình 0975862246
Cửa hàng Điện Máy Hiểu Linh Chợ Vó, Lạc Sơn, Hòa Bình 0989 847 001
Cửa hàng Điện Máy Thịnh Quyên Phố Vó, Xã Nhân Nghĩa, Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình 0989 890 262
Cửa hàng Điện Máy Chính Thùy Xã Vũ Lâm, Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình 037 287 5234

Tân Lạc

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Trì Thoa Tân Lạc, Hòa Bình 0985953932
Cửa hàng Điện Máy Thái Dương Khu 6 Mường Khến - Tân Lạc 0985 111 000
Cửa hàng Điện Máy Hùng Đức Phố Lồ, Xã Phong Phú, Tân Lạc, Hòa Bình 01672839222
Cửa hàng Điện Máy Quyền Lâm Phố Lồ, Tân Lạc, Hòa Bình 0986 961 389
Cửa hàng Điện Máy Việt Dũng Ngã 3 Chợ Lồ, Phong Phú, Tân Lạc 0988897866
Cửa hàng Điện Máy Khải Phượng Xóm giường -Ngọc Mỹ- Tân Lạc - Hòa Bình 0915452217
Cửa hàng Điện Máy Quang Dự Dốc Phú Cường - Tân Lạc - Hòa Bình 0986397338
Cửa hàng Điện Máy Tuấn Hạnh Khu 2 TT Mường Khến - Mãn Đức - Tân Lạc 0974 802499
Cửa hàng Điện Máy Tiến Đạt Khu 2 TT Mường Khến - Mãn Đức - Tân Lạc 0919541766
Cửa hàng Điện Máy Tất Thành Phố Lâm Lưu, Xã Phú Cường, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình 0987 632 741
Cửa hàng Điện Máy Văn Lai Xã Gia Mô, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình 0943 586 999

Mai Châu

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Long Lý Xóm Co Lương, Xã Vạn Mai, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình 0986 076 367
Cửa hàng Điện Máy Hậu Yến Xóm Thanh Mai, Xã Vạn Mai, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình 0975 109 555
Cửa hàng Điện Máy Thế Hệ Tiểu Khu 4, Thị Trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu, Hoà Bình 0915 320 005
Cửa hàng Điện Máy Tuấn Thơm Xóm Xuân Tiến, Xã Săm Khòe, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình 0969 581 981
Cửa hàng Điện Máy Bình Dân Tiểu Khu 4, Thị Trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hoà Bình 0979 940 585
Cửa hàng Điện Máy Ngọc Sáng Tiểu khu 4, Thị trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình 0388 404 829
Cửa hàng Điện Máy Lợi Nga Xã Piềng Vế, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình 0977 354 666
Cửa hàng Điện Máy Sỹ Huệ Xã Chiềng Châu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình 0931 654 950
Corporate Website
Text Mail
Text Link Messenger
Về đầu trang
1