Distributions agents of Hoa Phat refrigeration nationwide

To find your nearest dealer, you can scroll down and click your province

Bình Giang

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Duy Hạnh Thị Trấn Sặt - Bình Giang 0913074423
Cửa hàng Điện Máy Ngọc Mùi Thị Trấn Sặt - Bình Giang 0946076686
Cửa hàng Điện Máy Trung Yến Thị Trấn Sặt - Bình Giang 0913537960
Cửa hàng Điện Máy Trung Yến 2 35 Quang Trung, Sặt, Bình Giang 0913537960
Cửa hàng Điện Máy Tuyên Ngần Sặt - Bình Giang 0978832215
Cửa hàng Điện Máy Chiến Nguyệt Sặt - Bình Giang 0986361392
Cửa hàng Điện Máy Sơn Hương Ngã 5 Ngân Hàng - Bình Giang - Hải Dương 0913013505
Cửa hàng Điện Máy Văn Khoa 87 TT Sặt - Bình Giang 0984682210
Cửa hàng Điện Máy Thành Nga 33 Đường Quang Trung - TT Kẻ Sặt - Bình Giang 0906159820
Cửa hàng Điện Máy Bên Thơ 53 Phạm Ngũ Lão - Sặt - Bình Giang 0913092335
Cửa hàng Điện Máy Toàn Tâm Chợ Phủ, Bình Giang, Hải Dương 0982610310

Cẩm Giàng

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Hòa Thành Thị trấn Lai Cách - Cẩm Giàng 0974896936
Cửa hàng Điện Máy Hạnh Hà Phố Ghẽ - Cẩm Giàng 0975757611
Cửa hàng Điện Máy Lý Huynh Chợ Văn Thai, Cẩm Giàng, Hải Dương 0979043830
Cửa hàng Điện Máy Nhật Minh Cẩm Giàng, Hải Dương 0983578250
Cửa hàng Điện Máy Hiền Hoạch Lai Cách - Cẩm Giàng 01675621126
Cửa hàng Điện Máy Hoàng Hà Ghẽ - Tân Trường - Cẩm Giàng - Hải Dương 0975757611
Cửa hàng Điện Máy Long Quân Phố Gẽ - Tân Trường - Cẩm Giàng - Hải Dương 01652990268
Cửa hàng Điện Máy Hà Hiếu Phố Gẽ - Tân Trường - Cẩm Giàng - Hải Dương 0963612286
Cửa hàng Điện Máy Đáng Mẫn Chợ Văn Thai - Cẩm Giàng - Hải Dương 0912911789

Chí Linh

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Quang Vinh 47 Nguyễn Trãi 1 - Sao Đỏ - Chí Linh 0942192389
Cửa hàng Điện Máy Anh Dũng KDC Mật Sơn, P. Chí Linh, TX. Chí Linh, Hải Dương 01636998873
Cửa hàng Điện Máy Hữu Hương Số 433 Nguyễn Trãi, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương 0963055438
Cửa hàng Điện Máy Lý Đường 112 Nguyễn Trãi 1 - Sao Đỏ - Chí Linh 0942891673
Cửa hàng Điện Máy Huân Bảy 166 Trần Hưng Đạo - Phả Lại - Chí Linh 0987924677
Cửa hàng Điện Máy Tân Thuận 48 Nguyễn Trãi - Sao Đỏ - Chí Linh 0988306999
Cửa hàng Điện Máy Hà Khánh 98 Nguyễn Trãi - Sao Đỏ - Chí Linh 0978788508
Cửa hàng Điện Máy Bình Mùi Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương 0902 643 099
Cửa hàng Điện Máy Tám Hoa Thị tứ Lê Lợi, Chí Linh, Hải Dương 0974637643
Cửa hàng Điện Máy Minh Tuấn Số 82, Nguyễn Trãi 1, Chí Linh, Hải Dương 0912639921
Cửa hàng Điện Máy Bẩy Hạnh Số 29, Nguyễn Trãi, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương 0986713118
Cửa hàng Điện Máy Văn Hảo Nguyễn Trãi 1, Sao Đỏ, Chí Linh Hải Dương 0942509501
Cửa hàng Điện Máy Tuyết Hưng Sao Đỏ - Chí Linh - Hải Dương 0913100066

Gia Lộc

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Vũ Sừu Thị trấn Gia Lộc - Gia Lộc - Hải Dương 0937731980
Cửa hàng Điện Máy Khánh Chi Số 366 Nguyễn Chế Nghĩa, Gia Lộc, Hải Dương 0904877595
Cửa hàng Điện Máy Biên Út Gia Lộc, Hải Dương 01213395366
Cửa hàng Điện Máy Đoàn Bắc Khu Đồng Mơ , TT Gia Lộc, Hải Dương 0903292395
Cửa hàng Điện Máy Thảnh Hiếu Khu Cấp 3, TT Gia Lộc, Hải Dương 0973283863
Cửa hàng Điện Máy Duyên Hòa 1 Thị Tứ, Quang Minh, Gia Lộc, Hải Dương 0966428999
Cửa hàng Điện Máy Huyền Lự Thị trấn Gia Lộc, Gia Lộc, Hải Dương 0983715374
Cửa hàng Điện Máy Diên Hương Ngã tư cầu Gỗ, Thị trấn Gia Lộc, Hải Dương 0982755356
Cửa hàng Điện Máy Kha Thoa Số nhà 90, Thị Trấn Gia Lộc, Hải Dương 01686138609

Kim Thành

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Bình Phượng 186 Lai Khê, Cộng Hòa, Kim Thành 0904314163
Cửa hàng Điện Máy Đức Nhâm Cổ Dũng, Kim Thành, Hải Dương 0982326019
Cửa hàng Điện Máy Tỉnh Lân Cổ Dũng, Kim Thành, Hải Dương 0977189899
Cửa hàng Điện Máy Dũng Huyền Kim Thành, Hải Dương 0988789909
Cửa hàng Điện Máy Đức Long 85 Trần Hưng Đạo, TT Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương 0912410627
Cửa hàng Điện Máy Minh Hòa Thượng Vu, Kim thành, Hải Dương 0983728540
Cửa hàng Điện Máy Hà Hưởng QL5, Cổ Dũng, Kim Thành, Hải Dương 0973556345
Cửa hàng Điện Máy Khoa Hiếu Thị Tứ Kim Đính, Kim Thành, Hải Dương 0984361654

Kinh Môn

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Minh Tiệp 189 - Trần Hưng Đạo - Kinh Môn - Hải Dương 0936141559
Cửa hàng Điện Máy Phương Hương Kinh Môn - Hải Dương 0904242252
Cửa hàng Điện Máy Hương Hằng 16 Vinh Quang - Thị trấn Kinh Môn - Hải Dương 0904587441
Cửa hàng Điện Máy Minh Tân Thái Thịnh - Kinh Môn - Hải Dương 0979826977
Cửa hàng Điện Máy Dân Thoa Minh Tân - Kinh Môn - Hải Dương 0945963688
Cửa hàng Điện Máy Hồng Thắng Kinh Môn - Hải Dương 0904409339
Cửa hàng Điện Máy Xuân Khoa Ngã tư Thượng Quận - Kinh Môn - Hải Dương 0913538676
Cửa hàng Điện Máy Văn Định Kinh Môn - Hải Dương 01636369116

Nam Sách

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Trung Ngần Thị trấn Nam Sách - Nam Sách - Hải Dương 0902137502
Cửa hàng Điện Máy Vinh Hương Nam Sách - Hải Dương 0904541635
Cửa hàng Điện Máy Hà Liệu 165 Trần Phú - Nam Sách 0981200959
Cửa hàng Điện Máy Thanh Thịnh Trần Phú - Nam Sách 0903448339
Cửa hàng Điện Máy Hùng Hương TT Nam Sách - HảI Dương 0979 100 740
Cửa hàng Điện Máy Phương Tuyên Số 85C, Khu La Xuyên, Trần Hưng Đạo, Nam Sách, Hải Dương 0363948880

Ninh Giang

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Hân Hương 250 Trần Hưng Đạo - Thị Trấn Ninh Giang - Hải Dương 0912180540
Cửa hàng Điện Máy Điệp Căn Thôn Đồng Hang, Xã Hồng Dụ, Ninh Giang, Hải Dương 0978827478
Cửa hàng Điện Máy Tĩnh Là Chợ Đọ, Ứng Hòe, Ninh Giang, Hải Dương 0986928121
Cửa hàng Điện Máy Thao Thu Chợ Gooc- Ninh Giang - Hải Dương 0915143596
Cửa hàng Điện Máy Đức Toàn Ninh Giang 0912 257 432
Cửa hàng Điện Máy Anh Cường Chợ Gọc - Ninh Giang 0902093212
Cửa hàng Điện Máy Thắng Ngàn Đường 37A- Ninh Thành - Ninh Giang - Hải Dương 0916030486
Cửa hàng Điện Máy Minh Sửu Ninh Giang - Hải Dương 0978732711
Cửa hàng Điện Máy Trọng Vân Chợ Đọ - Ninh Giang - Hải Dương 0978717429
Cửa hàng Điện Máy Hải Dương Nghĩa An - Ninh Giang - Hải Dương 0947191191
Cửa hàng Điện Máy Huy Sanh Ninh Giang - Hải Dương 0983367919
Cửa hàng Điện Máy Tân Băng Ninh Giang - Hải Dương 0988748496
Cửa hàng Điện Máy Phúc Phương Thôn Đà Phố, Xã Hồng Phúc, Ninh Giang, Hải Dương 0948078902

Thanh Hà

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Đại Hùng Cây Xăng Chợ Lứa, Thánh Hà, Hải Dương 0902168186
Cửa hàng Điện Máy Thu Thưởng Chợ Đình, Xã Thanh Cường, Thanh Hà, Hải Dương 0977145261
Cửa hàng Điện Máy Đạo Hạnh Thanh Hà - Hải Dương 0914766675

Thanh Miện

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Tuyển Huế Chợ Thông - Thanh Miện 0978715373
Cửa hàng Điện Máy Duyên Hòa 2 230 Nguyễn Lương Bằng - TT Thanh Miện - Hải Dương 0966428999
Cửa hàng Điện Máy Quang Đại Đường Triệu Hùng Sơn - Thanh Miện - Hải Dương 0982735067
Cửa hàng Điện Máy Dũng Trà Thanh Miện, Hải Dương 0988116544
Cửa hàng Điện Máy Phương Anh Chợ Thanh Giang, Xã Thanh Giang, Hải Dương, cách Xuân Vình 5km 0984027088
Cửa hàng Điện Máy Hoàng Hiệp - Việt Hùng Thanh Miện - Hải Dương 01662472686
Cửa hàng Điện Máy Nguyễn Lân HD Thôn La Hoại, Xã Ngũ Hùng, Thanh Miện, Hải Dương 0986890696
Cửa hàng Điện Máy Văn Đoan Thanh Miện - Hải Dương 0904729147
Cửa hàng Điện Máy Xuân Vịnh An Khoái - Thanh Miện - Hải Dương 01683972997
Cửa hàng Điện Máy Toàn Thơm 99/k3 Thị trấn Thanh Miện, Hải Dương 0912 900 510

TP Hải Dương

Dealer name Address Phone
Doanh Nghiệp TM & DV Hưng Thúy 38 Thống Nhất - TP Hải Dương 0912485100
Cửa hàng Điện Máy Tuấn Thoa 41 Phạm Ngũ Lão - TP Hải Dương 0912459508
Cửa hàng Điện Máy Gia Bảo 97 Tuệ Tĩnh - TP Hải Dương 0912335460
Cửa hàng Điện Máy Huynh Mạc 49 ĐL Hồ Chí Minh - TP. Hải Dương 0936674168
Cửa hàng Điện Máy Thanh Cẩm 53 ĐL Hồ Chí Minh - TP Hải Dương 0902605198
Cửa hàng Điện Máy Đỗ Gia 91 Phạm Ngũ Lão - TP Hải Dương 0904295795
Cửa hàng Điện Máy Đỗ Thắng Số 9, Hoàng Hoa Thám, P. Nguyễn Trãi, Hải Dương 0902098737
Cửa hàng Điện Máy Phi Long 15 Phạm Hồng Thái - TP Hải Dương 0943943568
Cửa hàng Điện Máy Tiến Lan 6 Phạm Hồng Thái - TP Hải Dương 0913350313
Cửa hàng Điện Máy Hằng Diện 97 Tuệ Tĩnh - TP Hải Dương 0912335460
Cửa hàng Điện Máy Tuyến Dũng Lô số 9 - Đường Nguyễn Văn Linh - TP Hải Dương 0936408989
Cửa hàng Điện Máy Cường Thịnh Đại lộ Hồ Chí Minh - TP Hải Dương 0912459509
Cửa hàng Điện Máy Vinh Mai 137 Trường Chinh, Phường Tân Bình, TP Hải Dương 01689658989
Cửa hàng Điện Máy Nga Định 221 Đại lộ Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương 0902137549
Cửa hàng Điện Máy Ánh Hạnh Thạch Khôi - TP.Hải Dương 0912315953
Cửa hàng Điện Máy Gia Bảo 97 Tuệ Tĩnh - TP Hải Dương 0912335460
Cửa hàng Điện Máy An Dương 224 Lê Thanh Nghị - TP Hải Dương 0986669780
Cửa hàng Điện Máy Nga Linh Số 288, Đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương 0912121576

Tứ Kỳ

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Toàn Thoa Đ391 Cống Đọng - Đại Đồng - Tứ Kỳ 0989326894
Cửa hàng Điện Máy Trường Phát Đ391 Cống Đọng - Đại Đồng - Tứ Kỳ 0987689025
Cửa hàng Điện Máy Văn Hiệp Quý Cao - Nguyên Giáp - Tứ Kỳ 0972387922
Cửa hàng Điện Máy Ngọc Hoát Quán Ngai - Quảng Nghiệp - Tứ Kỳ 0914654859
Cửa hàng Điện Máy Sang Đóa Phạm Xá - Ngọc Sơn - Tứ Kỳ - Hải Dương 0945439148
Cửa hàng Điện Máy Huy Bình Ngã 3 - Thị trấn Tứ Kỳ - Hải Dương 0989747133
Cửa hàng Điện Máy Hiên Huyền Phạm Xá - Ngọc Sơn - Tứ Kỳ - Hải Dương 0989839242
Cửa hàng Điện Máy Việt Thảm Ngã 4 Mác - Thị trấn Tứ Kỳ - Hải Dương 0977077881
Cửa hàng Điện Máy An Anh Thị Tứ Hưng Đạo - Tứ Kỳ - Hải Dương 0987998763
Cửa hàng Điện Máy Quang Vuốt Ngã Tư Quang Phục - Tứ Kỳ - Hải Dương 0915153154
Cửa hàng Điện Máy Tân Trường Phát Cống Vọng - Đại Đồng - Tứ Kỳ - Hải Dương 0984112923
Corporate Website
Text Mail
Text Link Messenger
Về đầu trang
1