Distributions agents of Hoa Phat refrigeration nationwide

To find your nearest dealer, you can scroll down and click your province

Bắc Mê

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Ánh Hồng 2 TT Yên Phú, Hà Giang 0985669978
Cửa hàng Điện Máy Thịnh Vượng TT Yên Phú, Hà Giang 0973955688
Cửa hàng Điện Máy Ánh Hồng 1 TT Yên Phú, Hà Giang 0985669978
Cửa hàng Điện Máy Duy Bình TT Yên Phú, Hà Giang 0917710289
Cửa hàng Điện Máy Phương Tâm TT Yên Phú, Hà Giang 0962236938

TP Hà Giang

Dealer name Address Phone
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT PHÚ THẮNG 10A Nguyễn Thái Học, Phường Minh Khai, Thành phố Hà Giang. 0949111065
Cửa hàng Điện Máy Hoàng Mai 90A Đường Nguyễn trãi, TP Hà Giang 0915273555
Cửa hàng Điện Máy Hải Thủy Tổ 17, Trần Phú, TP Hà Giang 0983867347
Cửa hàng Điện Máy Hồng Hà 1 156 Tổ 9, Trần phú, TP Hà Giang 0943919035
Cửa hàng Điện Máy Lê Thanh Hải TP Hà Giang 0983867347
Cửa hàng Điện Máy Phú Thắng TP Hà Giang 0949111065
Cửa hàng Điện Máy Hoàng Kim TP Hà Giang 0983247936
Cửa hàng Điện Máy Chiến Chảo TP Hà Giang 0915273503

Bắc Quang

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Hảo Lan Ngã Ba Pắc Há, Bắc Quang, Hà Giang 0912052541
Cửa hàng Điện Máy Đức Anh Bắc Quang, Hà Giang 0979952184
Cửa hàng Điện Máy Bình Thương Tổ 8, Quang Sơn, Bắc Quang, Hà Giang 0988100525
Cửa hàng Điện Máy Dụng Hà Ngã 3 Pắc Há, Bắc Quang, Hà Giang 0976176518
Cửa hàng Điện Máy Toan Hoài Khu Vinh Quang, Tân Quang 0978579799
Cửa hàng Điện Máy Phong Nhuần Tổ 4 TT Việt Quang, Bắc Quang 01666951836
Cửa hàng Điện Máy Thuận Hải Tổ 9, TT Việt Quang,Bắc Quang 0977749329
Cửa hàng Điện Máy Quang Thụ Tổ 4, TT Việt Quang, Bắc Quang 0974152889
Cửa hàng Điện Máy Ngà Tiên Tổ 4, TT Việt Quang, Bắc Quang 01244327119
Cửa hàng Điện Máy Tường Nhanh Tổ 4, TT Việt Quang, Bắc Quang 01689152888
Cửa hàng Điện Máy Năm Xuân TT Vĩnh Tuy, Bắc Quang, Hà Giang 01676079299
Cửa hàng Điện Máy Chiến Mai Bắc Quang, Hà Giang 0977874266
Cửa hàng Điện Máy Hải Lợi TT Việt Quang, Bắc Quang, Hà Giang 0914518164
Cửa hàng Điện Máy Hạ Thiết Sảo, Bắc Quang, Hà Giang 0966972973
Cửa hàng Điện Máy Hoàng Long 1 Liên Hiệp, Bắc Quang, Hà Giang 0973519723
Cửa hàng Điện Máy Thọ Hoàn Việt Quang, Bắc Quang, Hà Giang 0989927651

Đồng Văn

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Mạnh Khuyến Đồng Văn, Hà Giang 0915307245
Cửa hàng Điện Máy Huân Hiền Phố Cáo, Đồng Văn, Hà Giang 01682337596

Hoàng Su Phì

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Hoàng Long 2 Hoàng Su Phì 0978801789
Cửa hàng Điện Máy Tiến Thoa TT Vinh Quang, Hoàng Su Phì 0988421888

Mèo Vạc

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Tuấn Tuyết Mèo Vạc, Hà Giang 01638668383
Cửa hàng Điện Máy Tuấn Ly Mèo Vạc, Hà Giang 0986926402
Cửa hàng Điện Máy Thanh Thành Mèo Vạc, Hà Giang 0984969888
Cửa hàng Điện Máy Thư Oanh Mèo Vạc, Hà Giang 0972917663

Quản Bạ

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Ngọc Phi Quản Bạ, Hà Giang 0976077709
Cửa hàng Điện Máy Bốn Chuyện Quản Bạ, Hà Giang 0983846555
Cửa hàng Điện Máy Thực Hằng Quản Bạ, Hà Giang 0912486335

Quang Bình

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Điệp Huê Quang Bình - Hà Giang 0978335510
Cửa hàng Điện Máy Toàn Tâm TT Cốc Pài, Xín Mần, Hà Giang 01298633899
Cửa hàng Điện Máy Thắng Hoàn Tiên Yên, Quang Bình, Hà Giang 0978402268
Cửa hàng Điện Máy Thắng Minh Quang Bình - Hà Giang 0988418160
Cửa hàng Điện Máy Trung Kiên 2 Quang Bình - Hà Giang 0972471335
Cửa hàng Điện Máy Phúc Lý Quang Bình - Hà Giang 0914702721
Cửa hàng Điện Máy Vượng Hương Quang Bình - Hà Giang 0979046496

Vị Xuyên

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Hải Hương Số nhà 84, tổ 8, TT Vị Xuyên, Hà Giang 0988614138
Cửa hàng Điện Máy Tuấn Phương TT Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang 0915927688
Cửa hàng Điện Máy Trần Trang Km 11 Xã Đạo Đức, Vị Xuyên, Hà Giang 0974761480
Cửa hàng Điện Máy Toán Nga TT Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang 01699668556
Cửa hàng Điện Máy Ủy Nam TT Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang 0936819919
Cửa hàng Điện Máy Vũ Khởi Chợ Vạt, Việt Lâm,Vị Xuyên, Hà Giang 01627489868
Cửa hàng Điện Máy Trung Khánh Chợ Vạt, Việt Lâm, Vị Xuyên, Hà Giang 0915605261
Cửa hàng Điện Máy Văn Sinh Chợ Vạt, Việt Lâm,Vị Xuyên, Hà Giang 0974769376

Xín Mần

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Anh Huấn Xín Mần, Hà Giang 0978934743
Cửa hàng Điện Máy Đạt Mai Xín Mần, Hà Giang 0914430091
Cửa hàng Điện Máy Nhân Tâm Xã Na Tri, Xín Mần, Hà Giang 0944909469

Yên Minh

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Tân Dịu Yên Minh, Hà Giang 01653983997
Cửa hàng Điện Máy Tân Dịu 2 Mậu Duệ, Yên Minh, Hà Giang 01653983997
Corporate Website
Text Mail
Text Link Messenger
Về đầu trang
1