Distributions agents of Hoa Phat refrigeration nationwide

To find your nearest dealer, you can scroll down and click your province

Bảo Lạc

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Tô Gia TT Bảo Lạc 0981 373 343
Cửa hàng Điện Máy Vượng Ngoan TT Bảo Lạc 0986 888 256
Cửa hàng Điện Máy Sơn Nhâm TT Bảo Lạc 0168 3126 568
Cửa hàng Điện Máy Năm Khê TT Bảo Lạc 0984 816 022

Bảo Lâm

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Đọc Sơn TT Bảo Lâm 0912987456

Hạ Lang

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Nam Linh TT Hạ Lang, Cao Bằng 0965978666
Cửa hàng Điện Máy Huyên Nghị Hạ Lang, Cao Bằng 0169 338 8755

Hà Quảng

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Minh Thường TT Xuân Hòa, Cao Bằng 0983737084
Cửa hàng Điện Máy Khánh Huyền TT Xuân Hòa, Cao Bằng 0941022204
Cửa hàng Điện Máy Bảng Vùng TT Xuân Hòa, Cao Bằng 0918494876

Hòa An

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Duyên Hưng Tổ 2, Khu Hoằng Pó, Huyện Hòa An, Cao Bằng 0915508946
Cửa hàng Điện Máy Vấn An Tổ 1, Khu Hoằng Pó, Huyện Hòa An, Cao Bằng 0977357948
Cửa hàng Điện Máy Nhâm Nghĩa Tổ 1, Khu Hoằng Pó, Huyện Hòa An, Cao Bằng 0916860468

Nguyên Bình

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Toàn Ngọc TT Nguyên Bình, Cao Bằng 0988104993

Phục Hòa

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Bình Thạnh Phục Hòa, Cao Bằng 0986022134

Quảng Uyên

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Oanh Hậu TT Quảng Uyên, Cao Bằng 0906033111
Cửa hàng Điện Máy Hưng Sao TT Quảng Uyên, Cao Bằng 0904449222
Cửa hàng Điện Máy Bảo Tín TT Quảng Uyên, Cao Bằng 0986047223
Cửa hàng Điện Máy Triệu Hòa TT Quảng Uyên, Cao Bằng 0978347439

TP Cao Bằng

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Tuấn Thủy 065 Tổ 17, Phường Sông Hiến, TP Cao Bằng 0919528656
Cửa hàng Điện Máy Doãn Thúy TP Cao Bằng 0977513754
Cửa hàng Điện Máy Trung Hải 1 Tổ 11, Phường Đề Thám, TP Cao Bằng 0915835929
Cửa hàng Điện Máy Chi Cậy TP Cao Bằng 0166 958 0528
Cửa hàng Điện Máy Sơn Tùng P. Hợp Giang, Cao Bằng 0987286613

Thông Nông

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Dũng Hướng Phố Đoàn Kết, TT Thông Nông, Cao Bằng 0966292396
Cửa hàng Điện Máy Tuấn Thủy Thông Nông, Cao Bằng 0975178155
Cửa hàng Điện Máy Liên Hà TT Thông Nông, Cao Bằng 0978769743
Cửa hàng Điện Máy Đường Hoàn TT Thông Nông, Cao Bằng 0985733474

Trà Lĩnh

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Cảnh Lanh Trà Lĩnh, Cao Bằng 01683022666
Cửa hàng Điện Máy Hỹ Ninh TT Quốc Hùng, Cao Bằng 0977357948

Trùng Khánh

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Hải Long Trùng Khánh, Cao Bằng 01682040508
Cửa hàng Điện Máy Huyền Toản Trùng Khánh, Cao Bằng 0989453223
Cửa hàng Điện Máy Hồng Vấn Trùng Khánh, Cao bằng 0985521805
Cửa hàng Điện Máy Hảo Huệ Trùng Khánh, Cao bằng 01213201109
Corporate Website
Text Mail
Text Link Messenger
Về đầu trang
1