Distributions agents of Hoa Phat refrigeration nationwide

To find your nearest dealer, you can scroll down and click your province

Từ Sơn

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Bảo Hậu 150 Trần Phú, Từ Sơn 0936 461 640
Cửa hàng Điện Máy Bảo Hậu 2 KĐT Mới Chợ Dầu, Từ Sơn, Bắc Ninh 0936 461 640
Cửa hàng Điện Máy Ngọc Hằng 252 Trần Phú, Từ Sơn, Bắc Ninh 0916 530 988
Cửa hàng Điện Máy Định Ly Trần Phú, Từ Sơn, Bắc Ninh 0982 295 573
Cửa hàng Điện Máy Thành Thảo Trần Phú, Từ Sơn, Bắc Ninh 0919 729 025
Cửa hàng Điện Máy Anh Đức 45 Lý Thánh Tông, KĐT Bắc Từ Sơn, Bắc Ninh 0917 256 378

Yên Phong

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Đức Thảo 178 Phố Mới, Chờ, Yên Phong 0963 842 220
Cửa hàng Điện Máy Khá Hạnh 162 Phố Mới, Chờ, Yên Phong 0916 590 434
Cửa hàng Điện Máy Hoàn Thảo 286 TT Chờ, Yên Phong 0983 918 769
Cửa hàng Điện Máy Thành Nguyệt Yên Lãng - Yên Trung - Yên Phong 0914 608 932
Cửa hàng Điện Máy Khải Huệ Phố Mới - TT Chờ - Yên Phong 0982 230 095
Cửa hàng Điện Máy Tiến Thao Ngã tư ấp đồn, Yên Trung, Yên Phong 0962 741 102
Cửa hàng Điện Máy Luận Trường Phố Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh 0904 010 649

Gia Bình

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Đức Huyền 252 đường Bình Than, TT Gia Bình, Bắc Ninh 0987 055 007
Cửa hàng Điện Máy La Lâm Nhân Thắng, Gia Bình 0914 085 508
Cửa hàng Điện Máy Chiến Lan Gia Bình, Bắc Ninh 0904 085 105
Cửa hàng Điện Máy IKT - Thạ Thinh TT Gia Bình - Bắc Ninh 0986 418 888
Cửa hàng Điện Máy Trung Biên 36 đường Lê Văn Thịnh, TT Gia Bình 0365 858 588
Cửa hàng Điện Máy Hoàng Hiệu Chợ Đò, An Thịnh, Bắc Ninh 0984 934 719

Quế Võ

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Bình Tuyết Thôn Đỉnh, TT Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh 0976 435 402
Cửa hàng Điện Máy Tình Hà TT Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh 0379 383 424
Cửa hàng Điện Máy Khương Nhiệm Châu Cầu, Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh 0915 179 144
Cửa hàng Điện Máy Hiên Vĩ TT Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh 0367 279 555
Cửa hàng Điện Máy Trường Phương 630 Ngô Gia Tự - Ninh Xá - Bắc Ninh 0972 504 375
Cửa hàng Điện Máy Vinh Giang Quế Võ- Bắc Ninh 0976 323 799
Cửa hàng Điện Máy Tuấn Anh Đông Du - Đào Viên - Quế Võ - Bắc Ninh 0975 458 008
Cửa hàng Điện Máy Hải Hương Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh 0915 135 782
Cửa hàng Điện Máy Tùng Bách Mao Dộc, Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh 091 558 1987

Thuận Thành

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Thắng Hường Công Hà, Hà Mân, Thuận Thành, Bắc Ninh 0966 075 441
Cửa hàng Điện Máy Hải Tuyết Phố Mới, Thị Trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh 090 6060 628
Cửa hàng Điện Máy Dũng Dung Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh 0934 241 819
Cửa hàng Điện Máy Đức Hùng Phố Dâu, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh 0989 538 598
Cửa hàng Điện Máy Nhật Diễn Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh 097 7080 638
Cửa hàng Điện Máy Ảnh Chiêu Ngã Tư Cầu Dâu, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh 0982 866 225

TP Bắc Ninh

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Lan Cường Ngô Gia Tự, Phường Ninh Xá, Thành Phố Bắc Ninh 02413 821 685
Cửa hàng Điện Máy Hưng Nga Số 684 Ngô Gia Tự, Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh 0241 382 1224
Cửa hàng Điện Máy Hải Thanh Ngô Gia Tự, Phường Ninh Xá, Thành Phố Bắc Ninh 0916 450 935
Cửa hàng Điện Máy Hiền Hảo 630 Ngô Gia Tự, Ninh Xá , TP Bắc Ninh 0902 019 758
Cửa hàng Điện Máy Trung Đông Ngô Gia Tự Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh 0961 081 120

Tiên Du

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Dũng Dung Phố Hồ Vệ, Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du 0934 241 819

Lương Tài

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Thuận Ngân Lương Tài, Bắc Ninh 0978 871 833
Corporate Website
Text Mail
Text Link Messenger
Về đầu trang
1