Distributions agents of Hoa Phat refrigeration nationwide

To find your nearest dealer, you can scroll down and click your province

Ba Bể

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Luận Dịu TT Chợ Rã, Ba bể, Bắc Kạn 0912 504 806
Cửa hàng Điện Máy Khu Nhị Tiểu Khu 4, TT Chợ Rã, Ba Bể 0168 556 4789

Chợ Đồn

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Ngọc Khánh TT Bằng Lũng, Chợ Đồn 0915 204 378
Cửa hàng Điện Máy Ích Lý Tổ 2, TT Băng Lũng, Chợ Đồn 0915 386 669

Chợ Mới

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Tuyết Khải TT Phố Mới, Chợ Mới 0985 360 002
Cửa hàng Điện Máy Đại Hiền Chợ Mới, Bắc Kạn 0917 052 906
Cửa hàng Điện Máy Vương Huyền Tổ 3, TT Chợ Mới, Bắc Kạn 091 521 6222

Na Rì

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Hinh Niệm TT Na Rì, Bắc Kạn 0919 885 143

Pác Nặm

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Linh Thủy Bộc Bố, Pác Nặm, Bắc Kạn 0948 577 118
Cửa hàng Điện Máy Thủy Nam Bộc Bố, Pác Nặm, Bắc Kạn 0972 276 316
Cửa hàng Điện Máy Huyền Huân TT Bộc Bố, Bắc Kạn 0168 422 0713

TP Bắc Kạn

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Sơn Thu Tổ 3, P.Sông Cầu, TP Bắc Kạn 0904 494 595
Cửa hàng Điện Máy Độ Diện P. Đức Xuân, TP Bắc Kạn 0962 840 929
Cửa hàng Điện Máy Hương Nam TP Bắc Kạn 0904 500 878
Corporate Website
Text Mail
Text Link Messenger
Về đầu trang
1