Distributions agents of Hoa Phat refrigeration nationwide

To find your nearest dealer, you can scroll down and click your province

Bình Gia

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Sơn Thùy Ngã 4 Tô Hiệu, Thị Trấn Bình Gia, Bắc Giang 0912 129 109

Đình Lập

Dealer name Address Phone

Hiệp Hòa

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Giang Viên Thường Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang 0975089967
Cửa hàng Điện Máy Cảnh Cúc Ngã ba Đống Vòng, Đồng Tâm, Thường Thắng, Hiệp Hòa 0987606665
Cửa hàng Điện Máy Huy Thúy Phố Lữ, Đông Lỗ, Hiệp Hòa, Bắc Giang 0914 375 108
Cửa hàng Điện Máy Luyện Thanh Thôn Khánh, Xã Lương Phong, Huyện Hiệp Hòa 0948 762 894
Cửa hàng Điện Máy Quang Hải Hiệp Hòa- Bắc giang 0888 122 366
Cửa hàng Điện Máy Sơn Lương Hiệp Hòa- Bắc giang 0977 932 952
Cửa hàng Điện Máy Hiền Quý Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang 0943 868 838
Cửa hàng Điện Máy Nam Thuỷ Thôn Trung Tâm, Hợp Thịnh, Hiệp Hòa, Bắc Giang 0985 865 082
Cửa hàng Điện Máy Hải Nam Hiệp Hòa- Bắc giang 0918 621 116
Cửa hàng Điện Máy Minh Hiệp Cống Khánh, Lương Phong, Hiệp Hòa- Bắc Giang 0912 035 235
Cửa hàng Điện Máy Việt Đức Khu 3, Thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang 0984 378 540

Hữu Lũng

Dealer name Address Phone

Lạng Giang

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Phong Vĩnh Ao Dẻ - Hương Lạc - Lạng Giang -- Bắc Giang 0982 197 102
Cửa hàng Điện Máy Điện Giang Tiên Lục, Lạng Giang, Bắc Giang 0973 350 597
Cửa hàng Điện Máy Khoa Cảnh Chi Lễ, Mỹ Thái, Lạng Giang, Bắc Giang 0982 834 008
Cửa hàng Điện Máy Trần Khoa Phố Thái Đào, Lạng Giang, Bắc Giang 0988 747 136
Cửa hàng Điện Máy Ngọc Biên Lạng Giang, Bắc Giang 0987 523 008
Cửa hàng Điện Máy Sự Khang Tiên Lục, Lạng Giang, Bắc Giang 0985 166 830
Cửa hàng Điện Máy Phượng Ba Phố Bằng, Lạng Giang, Bắc Giang 0982 175 461
Cửa hàng Điện Máy Thắng Thủy Ngã 3 Chợ 5 Tiên Lục, Lạng Giang, Bắc Giang 0982 581 303
Cửa hàng Điện Máy Thái Oanh Xã Thái Đào, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang 0987 031 881

Lộc Bình

Dealer name Address Phone

Lục Nam

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Nam Hường Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang 0983 885 769
Cửa hàng Điện Máy Quân Hiền Ngã Tư thị trấn Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang 0982 031 091
Cửa hàng Điện Máy Tám Định Sàn, Lục Nam, Bắc Giang 0986 303 274
Cửa hàng Điện Máy Trần Hà Nghĩa Phương, Lục Nam, Bắc Giang 0983 948 535
Cửa hàng Điện Máy Thăng Quỳnh Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc giang 0948 439 781
Cửa hàng Điện Máy Tráng Thủy Chính Hạ, Lan Mẫu, Lục Nam, Bắc Giang 0988 160 048
Cửa hàng Điện Máy Ngữ Hiền Sàn, Lục Nam, Bắc Giang 0982 689 089

Lục Ngạn

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Sơn Ánh Chũ , Lục Ngạn, Bắc Giang 0977 012 087
Cửa hàng Điện Máy Doanh Cảnh Phố Biển, Biển Động, Lục Ngạn, Bắc Giang 0836 485 214
Cửa hàng Điện Máy Tuấn Năng Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang 0987 095 540
Cửa hàng Điện Máy Bình Xuân 97 Khu Minh Khai, TT Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang 0983 441 888
Cửa hàng Điện Máy Bình Liên Phố Kim, TT Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang 0987 530 858
Cửa hàng Điện Máy Hiền Dung Phố Biên Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang 0972 009 117
Cửa hàng Điện Máy Duy Quang Tân Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang 0973 655 777
Cửa hàng Điện Máy An Trang TT Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang 039 701 1127
Cửa hàng Điện Máy Chung Thưa Phố Kim, Phượng Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang 0917 054 813
Cửa hàng Điện Máy Hoan Hằng Phố Kim, Phượng Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang 0977 228 600

Sơn Động

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Thúy Luyến Khu 4 Thị Trấn An Châu, Sơn Động, Bắc Giang 0365 126 388
Cửa hàng Điện Máy Hải Lan An Lập, Sơn Động, Bắc Giang 096 491 5976

Tiên Yên

Dealer name Address Phone

Tràng Định

Dealer name Address Phone

Văn Lãng

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Minh Định 69 Lương Văn Chi, Khu 2, TT Na Sầm, Văn Lãng 0964 591 888

TP Bắc Giang

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Quý Thúy 1242 Đường Hoàng Hoa Thám, Song Mai, TP Bắc Giang 0983 800 773
Cửa hàng Điện Máy Trường Thủy 46 Đường Giáp Hải, TP Bắc Giang 0966 809 578
Cửa hàng Điện Máy Hồng Long Mỹ Độ, Thành Phố Bắc Giang 0914 255 369
Cửa hàng Điện Máy Minh Thêm Số 20 đường Xương Giang, Phường Trần Phú, TP Bắc Giang 0240 653 8339

Việt Yên

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Hương Giang Phố Tràng , Việt Yên, Bắc Giang 0972 355 277
Cửa hàng Điện Máy Tiến Cúc Phố Tràng, Việt Yên, Bắc Giang 0974 591 868
Cửa hàng Điện Máy Tuấn Long Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang 0912 250 893
Cửa hàng Điện Máy Nhật Tuấn Việt Yên , Bắc Giang 0962 636 074
Cửa hàng Điện Máy Mạnh Hải Khu 2 Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang 0973 366 955
Cửa hàng Điện Máy Loan Bằng Khu 1, Thị Trấn Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang 0919 747 325

Yên Dũng

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Thành Hưng Neo, Yên Dũng, Bắc Giang 0915 357 256
Cửa hàng Điện Máy Đức Sợi Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang 0915 419 950
Cửa hàng Điện Máy Khoa Lan TT Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang 0963 075 125
Cửa hàng Điện Máy Tuấn Tuyết TT Neo, huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang 0964 156 456
Cửa hàng Điện Máy Song Tâm TT Tân An, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang 0986 875 968
Cửa hàng Điện Máy Hương Giang Thị Trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang 0963 705 509
Cửa hàng Điện Máy Hùng Hương Thị Trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang 0240 376 5365
Cửa hàng Điện Máy Đạt Hương Phố Mới Tân An, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang 0968 873 599

Yên Thế

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Bầu Nga Phố Đề Nắm, Thị trấn Cầu Gồ, Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang 0240 350 5176
Cửa hàng Điện Máy Bắc Thơ Thị Trấn Cầu Gỗ, Huyện Tên Thế, Tỉnh Bắc Giang 0975 355 358
Cửa hàng Điện Máy Sỹ Vân TT Bố Hạ, Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang 0982 877 687

TP Lạng Sơn

Dealer name Address Phone

Tân Yên

Dealer name Address Phone
Cửa hàng Điện Máy Cường Mai Xã Cao Thượng, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang 033 321 1475
Cửa hàng Điện Máy Kha Huệ 57 Phố Mới, Thị trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên, Bắc Giang 0945 878 662
Cửa hàng Điện Máy Học Khánh Thị Trấn Nhã Nam, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang 0982 358 875
Cửa hàng Điện Máy Việt Dũng Thị Trấn Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang 0984 448 645
Cửa hàng Điện Máy Tuấn Thoa 36 Phố Mới, Cao Thượng, Tân Yên, Bắc giang 0983 878 436
Cửa hàng Điện Máy Hợi Tuyến Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang 0987 717 889
Corporate Website
Text Mail
Text Link Messenger
Về đầu trang
1